Zlepší se ochrana klientů v pojišťovnictví? Sdružení obrany investorů pochybuje

Vratislav Dostál

Resort financí tvrdí, že cílem novely o pojišťovacích zprostředkovatelích je zlepšení ochrany spotřebitele. Podle Sdružení obrany investorů ale novela vzniká ve spolupráci s pojišťovnami, před kterými by měl přitom zákon spotřebitele chránit.

Ministerstvo financí připravuje návrh novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Redakce Deníku Referendum nedávno upozornila na otevřený dopis experta na poplatky v pojišťovnictví a šéfa Sdružení obrany investorů Víta Kalvody.

„Stávající úprava zákona umožňuje okrádat lidi na poplatcích, navíc fakticky nepozorovaně. Ministerstvo financí novelu zákona sice připravuje, avšak opět ve spolupráci s asociacemi pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů, tedy s těmi, před kterými by měl zákon spotřebitele chránit,“ uvedl Kalvoda pro Deník Referendum

Právě proto ministra financí Andreje Babiše vyzval, aby se zasadil o změnu ve prospěch klientů pojišťoven. Podle Kalvody totiž hrozí, že novela změnu nepřinese a pojišťovny budou moct i nadále lidi okrádat na poplatcích. Na dopis jsme upozornili ministerstvo financí a požádali o jejich stanovisko.

Nejprve jsme tiskový odbor resortu financí žádali o odpověď přímo od ministra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Nakonec nám kvůli jeho časové zaneprázdněnosti odpověděl ředitel odboru pro vnější vztahy a komunikaci Marek Zeman. Podle něj je hlavním cílem novely zlepšení ochrany spotřebitele v pojišťovnictví a revize platné legislativy.

„Jde především o celkovou revizi podmínek vstupu zprostředkovatelů do odvětví, posílení formální stránky informačních povinností a dalších pravidel jednání se zákazníky a zefektivnění výkonu dohledu nad tímto sektorem,“ uvedl Zeman pro Deník Referendum. Koncepce novely je podle jeho slov postavena na vyváženosti práv a povinností pro externí i interní způsob prodeje pojištění.

„Našim cílem je také eliminovat současný prostor pro tzv. regulatorní arbitráž, která vyplývá z různé právní úpravy produktů plnících podobnou ekonomickou funkci,“ dodal Zeman. Kalvoda v reakci na Zemanovo vyjádření v rozhovoru pro Deník Referendum uvedl, že má jiné informace. „Pokud vím, novela tento problém ve skutečnosti neřeší a nadále stanovuje pojišťovnám výrazně omezené povinnosti informování o poplatcích, rizikovosti a nakládání fondu s penězi investorů,“ tvrdí Kalvoda.

Pojišťovny tak podle něj zůstávají odpadkovým košem na špatné nebo drahé investice, kterým by se jinak každý obloukem vyhnul. „Ale hlavně,“ dodává Kalvoda, „novela vůbec neřeší nejpalčivější problém hromadného skrytého obírání občanů na poplatcích, ke kterému zde dlouhodobě dochází. Nepřikazuje totiž pojišťovnám srozumitelnou formulaci poplatků a jejich viditelné uvedení ve smlouvě ani jejich uvedení na velmi jednoduchém informačním materiálu“.

„Ustanovení jednoznačně poškozující spotřebitele na finančním trhu by měl zákon buď zcela zakázat, anebo přinutit pojišťovny, aby občany informovaly nějakým srozumitelným způsobem o tom, jaké poplatky za smlouvu skutečně zaplatí,“ vysvětluje Kalvoda.

„Našemu spotřebitelskému sdružení nicméně dosud nebyly oficiálně poskytovány žádné informace o vývoji novely a nebyli jsme připuštěni k diskusi, proto nemůžeme ani přispět pozměňujícími návrhy,“ zdůraznil Kalvoda.

Zeman přitom tvrdí, že přípravu novely provázely na pracovní skupině k distribuci finančních produktů konzultace s dotčenými subjekty, tj. s Českou národní bankou, se zástupci pojišťoven, pojišťovacími zprostředkovateli či se sdruženími, které zastupují zájmy spotřebitelů. Podmínkou dle jeho slov bylo pouze to, že musely o zapojení projevit zájem a zároveň musí jít o sdružení, které na trhu zastupují reprezentativní segment dané skupiny.

„Obávám se, že pan Zeman nemluví pravdu. Podle našich informací se žádná kompetentní asociace spotřebitelů konzultací neúčastnila. Například naše Sdružení obrany investorů do této skupiny zařazeno nebylo, a to přesto, že dlouhodobě projevovalo zájem,“ reaguje na Zemanova slova Kalvoda.

Zeman Deník Referendum nakonec ujistil, že ministerstvo financí dlouhodobě nalézá inspiraci také v individuálních podnětech občanů poškozených nekalými praktikami distributorů pojištění, případně je přebírá z výstupů činnosti jiných institucí.

„Tyto diskuse, ve kterých ministerstvo financí vystupuje v pozici předkladatele legislativních návrhů, však nelze zaměňovat s jejich následným projednáváním v Parlamentu. Dovolujeme si však poznamenat, že například jednání rozpočtového výboru parlamentu veřejná jsou,“ dodal Zeman.

Kalvoda ale pro Deník Referendum uvedl, že má s jednáním rozpočtového výboru jiné zkušenosti. „Na jednání výboru, které se uskutečnilo loni v květnu a na kterém se novela diskutovala, nebylo naše Sdružení obrany investorů připuštěno s argumentem, že na toto jednání budou mít přístup pouze asociace podnikatelských subjektů,“ uvedl Kalvoda.

Podle něj je zkrátka otázkou, zda novelizace zákona nedopadne podobně, jako v roce 2012, kdy ministerstvo podlehlo tlaku podnikatelských asociací. Zpravodajové Legislativní rady vlády Petra Nečase novelu tehdy zametli pod koberec, podle Kalvody nejspíš pod tlakem České asociace pojišťoven.

Kalvoda je prezidentem Sdružení obrany investorů, které zastupuje spotřebitele poškozené skrytými poplatky v životním pojištění. Fenoménem poplatků v pojišťovnictví se zabývá dlouhodobě, ve spolupráci nejprve se Sdružením obrany spotřebitelů a nyní s časopisem dTest systematicky poukazuje na neblahé praktiky pojišťoven právě v této oblasti.