Expert Babišovi: zákon o pojišťovácích okrádá lidi na poplatcích, změňte to

Vratislav Dostál

Expert na poplatky v pojišťovnictví Vít Kalvoda vyzval ministra financí v otevřeném dopisu k tomu, aby dohlédl na připravovanou novelu zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Jeho stávající úprava totiž umožňuje okrádat lidi na poplatcích.

Expert na poplatky v pojišťovnictví Vít Kalvoda vyzval ministra financí a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, aby dohlédl na připravovanou novelu zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Nelíbí se mu, že stávající úprava zákona umožňuje okrádat lidi na poplatcích. Resort financí přitom novelu zákona připravuje, avšak ve spolupráci s asociacemi pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů.

„Základní posun by byl, pokud by celý proces novelizace zákona probíhal transparentně a bylo by tudíž jasné, kdo navrhuje jaké opatření. A nikoli jako nyní, kdy to probíhá v utajení mezi zástupci ministerstva, pojišťoven a pojišťovacích agentů,“ uvedl Kalvoda pro Deník Referendum. Podle něj tak hrozí, že ke změně ve prospěch klientů pojišťoven nakonec nedojde. Vyjádření Andreje Babiše se nám zatím získat nepodařilo.

„Na oficiálních neveřejných jednáních zástupci pojišťoven dle našich informací lobbují za zákon v podobě, která nadále umožní nekalé obchodní praktiky. Naše Sdružení obrany investorů však dosud k diskusím o tomto zákoně nebylo připuštěno jinak, nežli formou neoficiálních setkání,“ zdůrazňuje Kalvoda. Ministra financí a lídra hnutí ANO upozorňuje také na to, že například životní pojištění má v současnosti oproti jiným obdobným investičním produktům mnohá legislativní zvýhodnění — daňová i distribučně-regulační.

„Současný zákon dovoluje formulovat poplatky v tomto druhu smlouvy tak složitě, že běžný zákazník nemá reálnou možnost zjistit jejich skutečnou výši. Jsou vyjádřeny nejasnými právními a pojistně-matematickými formulacemi a ukryty hluboko v pojistných podmínkách nebo podobných dokumentech, na které smlouvy odkazují,“ píše Babišovi.

V této souvislosti pak tvrdí, že se na Sdružení obrany investorů, které zastupuje, na Českou národní banku i na Finančního arbitra, v těchto dnech obracejí o pomoc desítky občanů, kteří již zjistili, že přišli o peníze. „A mnozí další to brzy zjistí. Byli při sjednávání smlouvy uvedeni v omyl — nedokázali posoudit skutečnou výši poplatků. Nemají však dosud v zákoně dostatečnou oporu,“ upozorňuje expert.

Proto po Babišovi chce, aby se zasadil o úpravu, která dosavadním nekalým praktikám zamezí. Zároveň ho upozorňuje na způsob, jakým pro zákon lobují pojišťovny. „Úředníci ministerstva jsou údajně již natolik znechuceni nečistou hrou České asociace pojišťoven, Unie společností finančního zprostředkování a poradenství a Asociace finančních zprostředkovatelů, že již na domlouvání podoby zákona částečně rezignovali,“ píše se v dokumentu.

Kalvoda se proto obává, že hrozí schválení zákona v podobě, která bude nadále jednostranně zvýhodňovat pojišťovny a jejich zástupce před slabší stranou a legalizovat okrádání klientů na poplatcích. „Rádi bychom Vás proto požádali o Váš osobní dohled nad procesem návrhu novely zákona o připuštění členů občanského Sdružení obrany investorů k veřejné diskusi o předmětné novele,“ dodává v dopise Kalvoda.

„Jde nám v tomto společném úsilí o nastavení podmínek, které by skutečně ochránily spotřebitele na finančním trhu před nekalými obchodními praktikami a netransparentními smlouvami,“ uzavírá  expert otevřený dopis.