V Brně se bude diskutovat o zdravotním pojištění migrantů

Vratislav Dostál

V České republice žije asi sto tisíc lidí ze třetích zemí, kteří se musí spokojit s komerčním zdravotním pojištěním. To přitom nepokryje potřebnou péči a je pouze zdrojem snadného zisku pro komerční pojišťovny.

Ve středu se v Brně koná debata o pojištění migrantů. Akci, která začíná v 16:00 v kavárně Trojka, pořádá Organizace pro pomoc uprchlíkům a Nesehnutí, diskuse je určena pro laickou i odbornou veřejnost. Jejím cílem je informovat veřejnost o současném systému zdravotního pojištění a poukázat na problémy, které komerční zdravotní pojištění přináší.

Většina migrantů žijících v České republice sice využívá služeb veřejného zdravotního pojištění, avšak žije tu i skupina cizinců, která se musí spokojit s komerčním zdravotním pojištěním. Tvoří ji přibližně sto tisíc legálních migrantů a migrantek s dlouhodobýcm pobytem v ČR z tzv. třetích zemí, kteří zde převážně podnikají a studují.

Vyloučení těchto lidí z veřejného zdravotního pojištění již řadu let kritizuje Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, které poukazuje na neúnosnost komerčního zdravotního pojištění. Komerční zdravotní pojistka totiž podle nich není dlouhodobě schopna plnit svůj proklamovaný účel, tedy zabezpečit cizince v případě onemocnění.

Neziskové organizace proto soustavně usilují o legislativní změny, jež by umožnily zahrnout migranty a migrantky s dlouhodobým pobytem do systému veřejného zdravotního pojištění, čímž by této cílové skupině umožnily přístup k adekvátní lékařské péči, kterou komerční pojištění nepokryje. Naopak jde spíše o pouhý zdroj snadného zisku pro komerční pojišťovny (ty vydávají jen 20% vybraného pojištění na zdravotní péči) a pro dealery s pojistkami (ti dostávají provize až 50%).

Nemocnice často komerční pojistky navíc odmítají a například mnoho migrantek, které ztratily práci kvůli těhotenství, si musejí porod platit samy v hotovosti. Po revizi komerčního zdravotního pojištění cizinců, které je nevýhodné i pro stát, volají již několik let odborná veřejnost, Rada vlády ČR pro lidská práva i veřejný ochránce práv. Úředníci jdou přesto na ruku byznysu s pojistkami.