Fakulta tropického zemědělství získala titul Fairtradová fakulta

Vratislav Dostál

Fakulta tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze splnila požadavky mezinárodní kampaně a obdržela titul Fairtradová fakulta. Jde o druhou fakultu v ČR, která oficiálně podporuje fair trade .

Fakulta tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze splnila požadavky mezinárodní kampaně a obdržela titul Fairtradová fakulta. Přidala se tak ke stovkám základních, středních a vysokých škol po celém světě, které pomáhají prosazovat odpovědné nakupování produktů, při jejichž výrobě dostávají pěstitelé spravedlivě zaplaceno, děti mohou chodit do školy a při produkci nedochází k nevratnému poškozování životního prostředí.

Vyučující a studenti Fakulty tropického zemědělství ČZU společně s rektorem České zemědělské univerzity v Praze Jiřím Balíkem převzali certifikát Fairtradová fakulta. Ten uděluje organizace Fairtrade Česká republika. „Tato fakulta splnila všech pět kritérií mezinárodní kampaně Fairtradové školy: oficiálně podporuje fair trade, zařazuje rozvojová témata do výuky, nakupuje fairtradové produkty, pořádá osvětové akce a má řídicí skupinu, která celou iniciativu koordinuje. Gratulujeme,“ uvádí Hana Chorváthová, ředitelka organizace Fairtrade Česká republika.

„Stát se Fairtradovou fakultou je pro nás prestižní záležitost, která je vyústěním našich dlouhodobých snah v rámci zlepšování podmínek v zemích globálního Jihu,“ řekl děkan. Dle svých slov věří, že nově získaný titul také zvýší zájem potenciálních studentů o fakultu a zároveň přispěje k rozvoji fairtradového hnutí v České republice. „Tímto bych také rád poděkoval všem, kteří se na získání certifikátu aktivně podíleli, zejména studentské organizaci BeFair na ČZU,“ dodal.

Proděkan pro studijní záležitosti Jiří Hejrklík připomněk, že zapojení do podpory fair trade na Fakultě tropického zemědělství vychází také z tematického zaměření výuky. Globální rozvojová problematika je totiž na fakultě zásadním tématem. „Studující i vyučující fakulty se podílejí na řadě zemědělských projektů v rozvojových zemích a téma fair trade je jim proto velmi blízké,“ vysvětlila proděkanka pro rozvoj fakulty Jana Mazancová.

Na fakultě aktivně působí studentská organizace BeFair, která pořádá nejrůznější akce s cílem zvyšovat povědomí o podmínkách pěstitelů v rozvojovém světě. V poslední době uspořádala Mezinárodní férovou párty, které se zúčastnili i představitelé zastupitelských úřadů Vietnamu, Indonésie a Malajsie v České republice, výstavu s vernisáží a panelovou diskuzí na téma fairtradového ovoce.

Organizace se také věnuje publikační činnosti v českých i zahraničních médiích. BeFair na ČZU je členem Asociace společenské odpovědnosti spolu s řadou organizací z veřejné správy, soukromého i neziskového sektoru, škol a dalších sociálně odpovědných organizací.

První Fairtradovou fakultou v České republice se stala v dubnu roku 2013 Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Kampaň na podporu fairtradových měst společně zajišťují Fairtrade Česká republika, brněnská nezisková organizace NaZemi a Ekumenická akademie Praha v rámci evropského projektu TriNet.