Cizinci a Romové jsou na českém trhu práce diskriminováni

Vratislav Dostál

K příležitosti Mezinárodního dne proti rasismu byla zveřejněna Stínová zpráva Evropské sítě proti rasismu, ČR kritizuje za restriktivní politiku vůči cizincům v oblasti zaměstnanosti a neřešení problematiky nezaměstnanosti romské menšiny.

Pro Romy, muslimy, migranty a migrantky ze zemí mimo Evropskou unii a ženy z etnických menšin představuje diskriminace základní překážku při hledání zaměstnání. Situace se pro mnoho příslušníků menšin nelepší, ani když si práci najdou.

Potvrzuje to Stínová zpráva Evropské sítě proti rasismu (ENAR) o rasismu a diskriminaci v zaměstnání, která byla zveřejněna při příležitosti Mezinárodního dne proti rasismu. Za Českou republiku zpracovalo zprávu Multikulturní centrum Praha.

Situace v oblasti diskriminace menšin a migrantů se zhoršila během hospodářské krize, která prohloubila rozdíly v zaměstnanosti etnických menšin a majoritní populace. Například ve Finsku nebo Belgii je míra nezaměstnanosti třikrát vyšší u lidí narozených mimo EU než u místní populace.

Ve středu zájmu části zprávy věnované České republice stojí dvě skupiny: cizinci a etničtí Romové. Obě se setkávají s diskriminací na trhu práce. Zpráva připomíná, že se diskriminace projevuje často již při výběrovém řízení při hledání zaměstnání, a to například výběrem uchazečů podle příjmení.

„Jak ukázala nedávná studie CERGE, uchazeči o zaměstnání s česky znějícími jmény v obdobných životopisech mají několikanásobně větší šanci být pozváni na pohovor . Někteří cizinci si proto s vidinou větší šance najít zaměstnání své příjmení dokonce počešťují,“ uvedli autoři zprávy.

Mezi nejčastější projevy diskriminace v zaměstnání patří nižší mzdy, nemožnost postupu, prekérní a náročné pracovní podmínky, obtěžování a neoprávněné propouštění. Na prekérní podmínky cizinců v zaměstnání upozorňují dlouhodobě i české nevládní organizace.

Diskriminační praktiky jsou poměrně rozšířené i přes existenci evropské legislativy zakazující diskriminaci v zaměstnání. Stínová zpráva ENAR zdůrazňuje, že tato legislativa není tak efektivní, jak by měla být.

„Jedná se zejména o překážky v přístupu k soudům a prokazování diskriminace, nedostatek důvěry v soudní systém, nízké povědomí o možnostech právní ochrany, délka a náklady soudních řízení. To se týká i České republiky. Oběti diskriminace často nedosáhnou na právní pomoc a nevědí jak se proti diskriminaci efektivně bránit“, uvedla jedna z autorek části zprávy o ČR, právnička Alexandra Dubová.

Další velký problém představuje nezaměstnanost. V České republice sice nejsou dostupné oficiální údaje o zaměstnanosti příslušníků menšin, nicméně regionální výzkum UNDP, Světové banky a Evropské komise i odhady úřadu práce jasně poukazují na podstatně vyšší nezaměstnanost zejména u mladých Romů v porovnání s většinovou populací.

Tu není možné svést pouze na diskriminaci, vysvětluje urbanista Jakob Hurrle: „Vysokou nezaměstnanost Romů je též třeba přičíst vzdělávacímu systému a jejich regionálnímu rozmístění. Romové často žijí v oblastech s nejvyšší nezaměstnaností. Rostoucí problémy Romů s bydlením a nebezpečný trend sestěhování Romů do chudých regionů s levným bydlením a chybějícími pracovními příležitostmi situaci jen dále zhoršuje“.

Stínová zpráva ENAR kritizuje Českou republiku zejména za restriktivní politiku vůči cizincům v oblasti zaměstnanosti, dlouhodobé neřešení problematiky nezaměstnanosti romské menšiny a nefungující mechanismy právní ochrany obětí diskriminace v zaměstnávání.

Zpráva doporučuje České republice zlepšit mechanismus sběru dat, vytváření pracovních pozicí pro znevýhodněné skupiny, přijetí zákona o bezplatné právní pomoci a sociálním bydlení, odklon od restriktivní politiky vůči cizincům a rozvoj antidiskriminační legislativy, například zvýšení pravomocí veřejného ochránce práv při odhalování diskriminace.

    Prosíme, podpořte naši práci

    Společně jsme přispěli ke konci éry Andreje Babiše. Nikdy by to nebylo možné bez vás. Naše práce ale není u konce. Denně budeme dohlížet na to, aby se slibované změny opravdu staly.

    Vaše podpora určuje naši sílu.

    Spolu #jsmeDR.

    Diskuse