Našim hlavním úkolem je čerpání peněz z evropských fondů, tvrdí Jourová

Vratislav Dostál

Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová představila úkoly, které čekají její resort v tomto roce. Za hlavní označuje novou Dohodu o partnerství, která se stane základním strategickým dokumentem pro financování z evropských peněz následujících let.

Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová představila v pátek plány svého resortu, výsledky by podle jejích slov měla veřejnost zaznamenat ještě v tomto roce. Za jeden z hlavních považuje minimalizovat ztráty a dotáhnout čerpání peněz z evropských fondů pro staré programové období a současně předložit Evropské komisi ke konci dubna 2014 novou Dohodu o partnerství.

Ta se stane základním strategickým dokumentem pro financování z evropských peněz následujících let. „Je třeba udržovat s EU dobré pracovní a komunikačně bohaté vztahy. Měli bychom být schopni se vzájemně informovat a být předvídatelným a spolehlivým partnerem. Role ministerstva je koordinační a metodická nikoliv řídící. Musíme posílit formální i neformální autoritu, kterou nutně potřebujeme k tomu, aby řídící orgány, které mají odpovědnost vůči vládě a evropské komisi pracovaly tak, jak mají,“ uvedla Jourová.

Jedním z řady nových zákonů, na kterých pracují ministerští úředníci, je zcela nový zákon o veřejných zakázkách. Současný zákon je kritizován pro složitost a řadu procesních bariér omezující zadávání veřejných zakázek. Zákon musí být podle Jourové v souladu s novými směrnicemi EU a měl by uvolnit cestu k jednoduššímu a přitom transparentnímu veřejnému investování. Jeho věcný záměr by měl být znám do konce dubna a návrh paragrafového znění ministerstvo plánuje do konce tohoto roku.

Nová koncepce a legislativní práce se nevyhnou ani územní a bytové politice. Silným politickým tématem je zákon o sociálním bydlení, který by měl vyřešit otázku, v jakém rozsahu bude stát podporovat sociálně slabé obyvatele. Zejména pro ministerstvo práce a sociální věcí z toho plyne úkol vymezit osoby, které budou mít nárok na podporu státu a obcí v oblasti bydlení, a až v druhé řadě je úkolem našeho ministerstva zajistit investiční otázku.

Technická a terminologická novela čeká podle Jourové také zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Také v tomto případě by měl být do poloviny roku připraven věcný návrh zákona umožňující následnou diskusi s odbornou veřejností. Zákon je klíčovou normou pro řešení tzv. destinačního managementu, ve kterém by měly být zakotveny činnosti, nezbytné k realizaci účelného a efektivního marketingu a propagace.

Ministerstvo pro místní rozvoj také připravuje novelu zákona o veřejných dražbách a souvisejících předpisů, kterou sleduje tři hlavní cíle: zjednodušit dražební proces, přesněji zakotvit jeho elektronickou alternativu a prosadit veřejné dražby jako prioritní způsob zpeněžování veřejného majetku.

V neposlední řadě úředníci ministerstva pracují na návrhu věcného záměru zákona, jehož ambicí je nastavit základní pravidla pro realitní zprostředkovatele a posílit ochranu spotřebitele. Legislativní proces je aktuálně v počátečním stádiu a harmonogram dalšího postupu počítá se standardními legislativními lhůtami.