Šabatová: nebudu komentovat to, co nesouvisí s působností ombudsmana

Vratislav Dostál

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová ve čtvrtek uvedla, že se rozhodla neposkytovat vyjádření k záležitostem, které nesouvisí s působností ochránce. Týká se to především domácí a mezinárodní politiky.

Čerstvě zvolená veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová ve čtvrtek zveřejnila prohlášení, ve kterém veřejnosti vzkazuje, že se rozhodla neposkytovat vyjádření k tématům, která nesouvisí s působností ombudsmana a s jeho činností. Zejména se to dle jejích slov týká politiky a politických rozhodnutí, včetně zahraniční politiky České republiky a rovněž hodnocení politické situace v jiných státech.

O totéž požádala svého zástupce Stanislava Křečka. „Požádala jsem i svého zástupce, aby se rovněž zdržel vyjádření, která by mohla snižovat vážnost instituce veřejného ochránce práv a důvěru veřejnosti v ni,“ uvedla Šabatová.

Svůj krok zdůvodnila tím, že nechce ohrožovat důstojnost funkce ombudsmana, ani důvěru v jeho nezávislost a nestrannost. Zdůraznila přitom, že veřejný ochránce práv má za úkol chránit osoby před protiprávním či jinak nesprávným jednáním úřadů a dalších institucí nebo před jejich nečinností.

„Má rovněž usilovat o respektování základních práv osob, které jsou omezovány na svobodě, a přispívá také k prosazování práva na rovné zacházení. K této činnosti sice zákon ochránci nesvěřuje rozsáhlé pravomoci. Přisuzuje mu však atributy, které této instituci dávají vážnost, důstojnost a přirozenou autoritu,“ uvedla Šabatová.

Připomněla také, že zákon staví veřejného ochránce práv mimo politiku a politické zájmy. „Ať už jde o požadavky na osobnost veřejného ochránce práv, způsob jeho volby, ale také tím, že z jeho působnosti zcela vylučuje politické rozhodování,“ vysvětlila ombudsmanka.

Aby byla nezávislost a autorita ochránce zaručena, zákon mu i jeho zástupci přímo zakazuje, aby se věnovali jakékoli činnosti, která by mohla být „na újmu výkonu funkce a její důstojnosti“, nebo by mohla ohrožovat důvěru v nezávislost a nestrannost. Právě v souladu s tímto zákonným vymezením se Šabatová rozhodla neposkytovat vyjádření k záležitostem, které nesouvisí s působností ombudsmana.

Šabatová byla zvolena veřejnou ochránkyní práv minulý týden v pátek. Úřadu se ujala v úterý poté, co složila slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka.

Ihned po složení slibu odjela do Brna a novou funkci začala vykonávat i fakticky. Začala seznamováním se s pracovníky Kanceláře veřejného ochránce práv, fungováním a strukturou instituce, která od doby, kdy zde působila na pozici zástupkyně ombudsmana, doznala výrazných změn.

Anna Šabatová působila šest let od roku 2001 jako zástupkyně veřejného ochránce práv Otakara Motejla.

    Diskuse