Odbory: Budeme po nové vládě požadovat obnovení sociálního dialogu

Vratislav Dostál

Ve středu odboráři zopakovali, že budou po nové vládě požadovat obnovení konstruktivního sociálního dialogu. Nechtějí návrat k praxi Nečasovy vlády, která podle odborářů jednala silově a hlas sociálních partnerů ignorovala.

Odboráři nechtějí návrat ke způsobům, které ve vztahu k sociálním partnerům zavedla pravicová vláda Petra Nečase. Jejich zástupci ve středu naopak na tiskové konferenci zopakovali, že od nové vlády očekávají obnovení sociálního dialogu. Odboráři zároveň požadují zrušení asociálních reforem předchozí vlády, podporu ekonomiky či boj proti nezaměstnanosti a chudobě.

„V České republice nemají mnozí zaměstnanci a veřejnost dostatečné informace o existenci a zejména významu sociálního dialogu. Nedostatek znalostí z oblasti pracovněprávních vztahů a nízké povědomí o významu sociálního dialogu má velmi často za následek potlačování nejen práv pracujících a důstojné práce, ale také k narušování práva na sociální dialog,“ uvedla místopředsedkyně Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Radka Sokolová.

Nejen proto odboráři loni vstoupili do projektu Posílení sociálního dialogu pro všechny zaměstnance - Důstojná práce - Česká republika, jehož partnerem je Norská konfederace odborových svazů (LO) a je financován z Norských fondů. „Jeho cílem je změnit ve třech vybraných regionech ČR, Moravskoslezském, Plzeňském a Královéhradeckém kraji tento stav, který je v rozporu s požadavky a praxí Evropské unie v této oblasti,“ připomněla Sokolová.

Zdůraznila přitom, že posilování sociálního dialogu je důležité zejména v organizacích, kde nepůsobí odborová organizace. „Po roce máme dobré zkušenosti, když jsme přímo v regionech uspořádali jednání a semináře o problematice zdravotnictví, školství a dopravy. Jarní semináře budou zaměřeny na problematiku občanského zákoníku. Zástupci regionů, státní správa, zaměstnavatelé i odbory vyjádřili přání v těchto setkáních pokračovat,“ uzavřela Sokolová.

Jedním z klíčových problémů České republiky je podle odborů to, že nám chybí strategická vize hospodářské politiky. Není jasné, jaké místo chce zaujímat v evropské, respektive světové ekonomice. „Řečeno velmi zjednodušeně a lapidárně — čím bude Česká republika zajímavá jako hospodářský partner pro ostatní země ve světové či evropské ekonomice? Předchozí pravicové vlády sice předložily různé dokumenty, které jsou nazývány strategiemi, ale tyto dokumenty měly ke skutečným strategiím velmi, velmi daleko,“ tvrdí odboráři.

Problémem pravicových vlád navíc bylo, že své reformy prosazovaly jen silou křehké parlamentní většiny. Odboráři už dříve uvedli, že mnohé z nich byly dopracovány pod tlakem lobbistických skupin, jež sledují své dílčí cíle, nikoli zájmy společnosti jako celku, navíc ještě se zasazením do širšího evropského rámce.

Představy, jakým způsobem řešit nahromaděné ekonomické, sociální, ale i společenské problémy, představila ČMKOS v polovině roku 2012 ve svém dokumentu Vize ČMKOS pro Českou republiku. Aktualizovanou verzi pak odbory předložily tehdejší vládě jako poklad na jednání mimořádné Rady hospodářské a sociální dohody, které se konalo v dubnu letošního roku.

Mezi svá doporučení vládě odboráři řadí především obnovu skutečného a plnohodnotného sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli jako nástroj pro hledání stabilních a konsensuálních řešení současné krizové situace. Nedílnou součástí tohoto procesu podle nich musí být i ocenění přínosu systému kolektivního vyjednávání a jeho trvalá podpora ze strany státu. Rovněž považují za nezbytné, aby se sociální dialog s odbory a zaměstnavateli stal nástrojem řízení na úrovni odvětví a krajů.

Dalším nezbytným opatřením je podle ČMKOS bezodkladná minimalizace škod způsobených reformami Nečasovy vády. Konkrétně zmiňují zastavení všech legislativních i nelegislativních prací souvisejících se zavedením jednotného inkasního místa, dokončení procesu likvidace sKaret, urychlenou přípravu a přijetí legislativních změn, které zruší zavedení druhého penzijního pilíře či přípravu nápravných opatření ve zdravotním pojištění, která zabrání narůstající plíživé krizi v oblasti zdravotnictví.

Vedle nezbytného zvýšení příspěvku státu za státní pojištěnce je dle odborů nezbytné urychleně připravit legislativní podmínky pro sblížení pojistných plateb zdravotního pojištění mezi jednotlivými subjekty, vytvoření rovných podmínek mezi zdravotními pojišťovnami při platbách za diagnózu, dosažení spravedlivého systému přerozdělení pojistného zohledňujícího zdravotní stav pojištěnců a nezvyšování spoluúčasti pacientů na zdravotní péči.

Třetím klíčovým úkolem příští vlády bude podle odborářů příprava a prosazení komplexního národního plánu boje proti korupci, daňovým únikům, praní špinavých peněz, práci na černo a dalším negativním ekonomickým jevům. Podle materiálu zveřejněného odboráři je nutné okamžitě zvýšit vyhledávací a kontrolní činnost státních orgánů v oblasti daňových úniků a dalších negativních jevů.

Mimo jiné požadují povinné zavedení kontrolních pokladen s fiskální pamětí, zavedení majetkových přiznání a další omezení hotovostních plateb. Požadují také znovuzavedení systému minimální daně OSVČ, zvýšení finančních i trestních postihů za porušování daňových zákonů či zpřísnění definice lichvy a postihy, které účinně zabrání finančním spekulantům parazitovat na svízelné finanční situaci občanů.

Odboráři také zdůrazňují, že základem smysluplné a účinné politiky musí být zamezení další destrukce státu a jeho funkcí a odstranění neformálních i formálních privilegií vyvolených jednotlivců i skupin. Tyto jevy se totiž v české ekonomice dle jejich názoru rozrostly do takové míry, že podkopávají fungování tržních principů, rovnost pravidel pro podnikání a ve svém důsledku deformují rozhodování tržních subjektů.