V evropském žebříčku vnímání korupce je ČR až ve třetí desítce

Vratislav Dostál

Transparency International zveřejnila žebříček 177 zemí seřazených podle míry vnímané korupce ve veřejném sektoru. V celosvětovém žebříčku se ČR umístila na 57. místě, což je stejný výsledek, jakého dosáhly Bahrajn, Chorvatsko a Namibie.

Transparency International (TI) v úterý zveřejnila žebříček 177 zemí seřazených podle míry vnímané korupce ve veřejném sektoru. Podle vyjádření zástupců české pobočky TI je hodnocení České republiky odrazem neschopnosti dotahovat klíčová protikorupční opatření a zavést systémové změny, které by zemi konečně zařadily mezi vyspělé evropské státy.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Index vnímání korupce (CPI) řadí země podle míry vnímané korupce ve veřejném sektoru s použitím stupnice 0—100, kde 100 označuje zemi téměř bez korupce a 0 znamená vysokou míru korupce. Letošní index hodnotí celkem 177 zemí.

Česká republika se v celosvětovém žebříčku umístila na 57. místě, s hodnocením osmačtyřiceti bodů, což je stejný výsledek, jakého dosáhly Bahrajn, Chorvatsko a Namibie. Tento výsledek se jeví jako ještě tristnější v regionálním srovnání: mezi jedenatřiceti evropskými zeměmi (členské státy EU, Norsko, Švýcarsko a Island) je Česká republika na 25. místě.

Podle Radky Pavlišové z české pobočky TI není divu, že je umístění České republiky zejména ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi nelichotivé. Podle ní je to dáno neschopností dotáhnout do konce klíčová protikorupční opatření, na která TI dlouhodobě upozorňuje.

„Pokud chce budoucí vláda s korupcí účinně bojovat, musí mít jasně vymezenou koncepci a priority. Hlavní pozornost musí být soustředěna na depolitizaci státní správy, na transparentní financování politických stran a na zákonné záruky nezávislého vyšetřování závažné korupce. Bez těchto systémových změn nelze očekávat výraznější zlepšení,“ uvedla Pavlišová.

„Důležité je vyvozovat odpovědnost za rozhodování na všech úrovních politiky a veřejné správy, kvalitně řídit státní firmy a důsledně vyšetřovat kriminalitu bílých límečků a postihovat praní špinavých peněz,“ doplnil Jan Spáčil, předseda Správní rady TI.

Index vnímání korupce (Corruption Perception Index, CPI) zveřejňuje Transparency International od roku 1995. Index řadí země podle stupně vnímání korupce ve veřejném sektoru. Mezi nejméně zkorumpované země světa tradičně patří Dánsko, Finsko a Nový Zéland (Dánsko a Finsko letos dosáhly 91 bodů, Nový Zéland 89). Na druhém konci žebříčku letos skončily Afghánistán, Severní Korea a Somálsko s výsledkem 8 bodů.

Žebříček je sestavován na základě výsledků průzkumů, v nichž respondenti mj. hodnotí schopnost vládních institucí potlačovat a postihovat korupci, účinnost protikorupčních opatření, rozsah korupce v různých institucích a oblastech veřejné správy, míru transparentnosti fungování institucí a míru zneužívání veřejných funkcí a veřejných prostředků.

    Diskuse