Začínají Dny proti chudobě

Vratislav Dostál

Podobně jako ve většině zemí světa začínají také v České republice Dny proti chudobě. Jejich organizátorem je platforma Česko proti chudobě, která sdružuje na organizace zaměřené na rozvojovou pomoc, vzdělávání či životní prostředí.

V České republice, stejně jako ve většině zemí světa, začínají v září Dny proti chudobě. U nás jsou organizovány platformou Česko proti chudobě, která sdružuje na šedesát organizací zaměřených na rozvojovou pomoc, vzdělávání, genderovou problematiku, životní prostředí i problémy mezinárodního obchodu a oddlužení. Akce k Dnům proti chudobě letos proběhnou na desítkách míst regionů České republiky.

„Globální krize spojuje svět globálními problémy. Vlády většiny zemí světa se snaží omezovat veřejné výdaje do školství a zdravotnictví, ale nerozpakují se vydávat obrovské finanční částky na saturaci velkých firem a bank. Přitom právě velké firmy se často vyhýbají placení daní a maximalizují své zisky na úkor společnosti, v níž působí,“ připomínají organizátoři akce v tiskovém prohlášení.

Nejen proto budou nejrůznějšími formami veřejných akcí upozorňovat na nejpalčivější problémy dneška a také na možnosti, jak každý z nás může přispět k jejich řešení. Hlad, podvýživa, produkce potravin a především jejich distribuce jsou základními úkoly, které je podle nich třeba řešit. „Přesto, že vyprodukujeme nejvíce potravin na hlavu v historii, nejsme schopni radikálně snížit počty hladovějících,“ upozorňují.

Produkce zboží se přesouvá do chudých zemí, kde je realizována za otřesných pracovních podmínek. Tato výroba ničí zaměstnanecké podmínky v rozvojových zemích a zároveň ohrožuje i pracovní trh u nás. Obrovské úniky peněz do daňových rájů likvidují zbytky funkční ekonomiky a jeden a půl miliardy lidí nemá přístup k elektrické energii, musí se bez ní obejít statisíce domácností, škol či zdravotních středisek.

„Přitom řešení, která jsou dostupná a proveditelná, jsou známa již léta,“ tvrdí Tomáš Tožička, člen koordinačního týmu. Svět je podle něj příliš malý na to, abychom si mohli myslet, že omezování práv čí bída někde jinde na nás nebudou mít žádný dopad. Kampaň proti chudobě podporují stovky známých osobností na celém světě jako například Antonio Banderas, Penelope Cruz či Bono Vox, u nás jsou to mezi jinými Táňa Fischerová, Ilona Švihlíková či Václav Bělohradský.