Rusnokova vláda schválila strategii pro řešení bezdomovectví

Vratislav Dostál

Vláda Jiřího Rusnoka schválila koncepci prevence a řešení problematiky bezdomovectví. Navrhuje čtyři skupiny opatření: v oblasti dostupnosti bydlení, přístupu ke zdravotní péči, poskytování sociálních služeb a v koordinaci zúčastněných institucí.

Kabinet Jiřího Rusnoka ve středu projednal a schválil koncepci prevence a řešení problematiky bezdomovectví do roku 2020. Ministr práce a sociálních věcí František Koníček zdůraznil, že se jedná o první koncepci tohoto druhu.

Materiál nicméně navazuje na strategii sociálního bydlení a sociálního začleňování. Koncepce tedy vznikala napříč resorty a ve spolupráci s vládní zmocněnkyní pro lidská práva Monikou Šimůnkovou. „V České republice evidujeme kolem 30 000 bezdomovců,“ zdůraznil na tiskové konferenci ministr práce a sociálních věcí.

Problém bezdomovectví podle něj navíc narůstá, nejvíce ohroženou skupinou jsou starší osoby, lidé nezaměstnaní či bez rodiny. Schválená koncepce se proto zaměřuje i na potenciální bezdomovectví.

Materiál ministerstva práce navrhuje čtyři základní skupiny opatření: v oblasti dostupnosti bydlení, přístupu ke zdravotní péči, poskytování specifických sociálních služeb a v koordinaci zúčastněných institucí.

Podle tiskové mluvčí ministerstva práce Štěpánky Filipové je materiál schválený vládou jedním z opatření směřujících k naplnění cílů boje s chudobou a sociálním vyloučením. „Na ministerstvu sociálních věcí vznikla při Komisi pro sociální začleňování Expertní skupina pro řešení problematiky bezdomovectví,“ uvedla Filipiová.

Vychází podle jejích slov z faktu, že na proces bezdomovectví je nutné reagovat již od rizika jeho vzniku prevencí a podporou navazující na současné služby. „Experti v materiálu navrhují různé přístupy řešení problémů lidí bez domova. Podporují přístup k bydlení a zdravotní péči i zvyšování informovanosti a spolupráce relevantních aktérů,“ vysvětlila.

Při realizaci opatření se předpokládají výdaje pouze v rámci schváleného střednědobého výdajového rámce státního rozpočtu a výdajových limitů jednotlivých ministerstev. Materiál podle Filipové respektuje písemné prohlášení Evropského parlamentu ze 16. prosince 2010 o Strategii EU pro bezdomovectví.

Vláda v této souvislosti uložila ministerstvu práce a sociálních věcí, aby do konce roku doplňkovým usnesením konkretizovalo některá z těchto opatření do podoby rychle aplikovatelné do praxe.