Za nové referendum o poloze brněnského hlavního nádraží

Jakub Patočka

Otevřený dopis brněnskému primátorovi Romanu Onderkovi zahajuje projekt několika brněnských občanských iniciativ, jehož cílem je definitivně ukončit spor o polohu brněnského hlavního nádraží, nejlépe referendem při komunálních volbách 2014.

Vážený pane primátore,

byl jsem pověřen výborem brněnské Masarykovy demokratické akademie, jehož jsem se stal sám nedávno členem, abych Vám napsal následující otevřený dopis.

Píšu Vám proto, že Vás chci přesvědčit, abyste vyšel vstříc názoru brněnské veřejnosti na to, jaká má být poloha brněnského hlavního nádraží. Jak níže vysvětlím, domnívám se, že sociální demokrat hodný toho jména ani nemůže konat jinak.

V říjnu 2004 se v našem městě konalo referendum, jehož výsledek nemohl být jednoznačnější. Čtyři z pěti Brňanů chtěli ponechat nádraží v jeho stávající poloze. Účast v onom referendu (78,6 tisíc voličů) nebyla malá: k senátním volbám chodí často voličů míň, a jejich výsledky přesto respektujeme.

Výsledek referenda sice vinou tehdejších zákonů nebyl závazný, ale upírá plánům přesunout nádraží legitimitu. A je mimo jiné jedním z podstatných důvodů, proč Evropská unie nebude na přesun nádraží ochotna přispět.

Od té doby se mnoho nezměnilo. Lobisté přisátí na radnici dál trvají na přesunu nádraží k řece a zmanipulovali k tomu stanovisku i většinu lidí ve Vašem okolí, zatímco brněnská občanská veřejnost je dál většinově proti přesunu, jak od té doby prokázal každý průzkum veřejného mínění, který se na to dotázal (trvale od roku 2005 jsou asi dvě třetiny voličů proti přesunu železničního nádraží v Brně).

Připusťme, že přesunout nádraží může být k všeobecnému prospěchu. Ale idea demokracie staví na přesvědčení, že ještě nikdy nebyl žádný takový všeobecně prospěšný plán, který by lidem nebylo možné otevřeně vysvětlit. Pokud jsou pádné a dobré argumenty pro přesun nádraží, ať se utkají a obstojí v široké, otevřené a korektní veřejné debatě.

Nechť se taková debata koná, nechť se koná na nejvyšší možné úrovni, nechť zabrousí do všech možných zákoutí. Na Vašem místě bych na takovou debatu rozdělil rovným dílem mezi obě strany sporu v nejbližším roce velkorysou sumu peněz.

My, sociální demokraté, jsme od vzniku našeho hnutí v 19. století bojovali za to, aby se rozšiřovala občanská práva a možnost lidí spolurozhodovat o věcech veřejných. Vždy a všude jsme usilovali o to, aby se referenda stala součástí běžných rozhodovacích procedur. Někde se nám to podařilo, někde zatím ne. Ale snad nikdy nikde se sociální demokraté nepokoušeli výsledky referenda obelstít.

Tím pádem máme k občanům našeho města dluh. Můžeme ho splatit dvěma způsoby. Buď do konce října 2013 navrhnete a prosadíte v zastupitelstvu města Brna, že se nádraží bude rekonstruovat ve stávající poloze, anebo zastupitelstvo schválí, že se o budoucí poloze nádraží bude konat souběžně s komunálními volbami v roce 2014 v Brně znovu místní referendum.

Pokud ani jednu z těch věcí neprosadíte Vy, prosadíme ji lidovou iniciativou my, Masarykova demokratická akademie a další brněnské občanské iniciativy, které stále berou význam slova demokracie vážně. Sesbíráme dostatek podpisů a včas Vám je předáme.

Ptáte se, proč by něco mělo být jinak než v říjnu 2004? Rád Vám odpovídám. Zákony se změnily. Dnes stačí mnohem nižší účast, nižší než jakou jsme měli ve všech předcházejících komunálních volbách v Brně.

A ani trik, který vymysleli věhlasní nepřátelé demokracie a občanské společnosti v brněnské ODS v roce 2004, když tehdy uspořádali referendum týden před krajskými volbami, nikoho před demokracií tentokrát nezachrání. Ustálená judikatura správních soudů říká jasně, že obecní referenda se musejí konat souběžně s volbami, je-li to možné.

Věc je tedy jasná: buď Vy sám osobně přesvědčíte zastupitelstvo, aby nechalo nádraží tam, kde je, a vypsalo architektonické soutěže na jeho rekonstrukci ve stávající poloze, anebo necháte rozhodovat občany Brna souběžně s komunálními volbami v referendu. Pokud neuděláte ani jedno ani druhé, to druhé si bude muset vynutit občanská iniciativa organizovaná sociálními demokraty a dalšími občany zdola, stejně jako za vlády brněnské pravice v roce 2004.

S vírou, že mohu doufat v příznivou, demokratickou odpověď, Vás přátelsky zdravím

Jakub Patočka

Dopis byl odeslán 15. srpna 2013, v pondělí k projektu pořádá MDA Brno spolu s Dětmi Země a Hnutím Duha Brno tiskovou konferenci.