Vláda projednala opatření ke zmírnění povodňových škod

Vratislav Dostál

Úřednický kabinet Jiřího Rusnoka projednal opatření, jež mají zmírnit povodňové škody na státním vodohospodářském, zemědělském a lesním majetku. K finančnímu řešení škod na zemědělském a lesním majetku budou potřebné konzultace s Evropskou komisí.

Vláda Jiřího Rusnoka ve středu projednala opatření, který mají zmírnit povodňové škody na na státním vodohospodářském, zemědělském a lesním majetku v důsledku. Letošní červnové povodně způsobily významné škody na tomto majetku ve výši téměř 3,3 miliardy korun. Cílem návrhu je tak částečné zajištění finančních prostředků na zmírnění povodňových škod z rozpočtu ministerstva zemědělství.

„Vláda se zabývala návrhem ministra zemědělství na finanční řešení zmírnění škod způsobených na státním vodohospodářském, zemědělském a lesním majetku v důsledku červnových povodní. Tento bod byl schválen,“ uvedl na tiskové konferenci po jednání vlády premiér Jiří Rusnok.

Finanční pomoc ke zmírnění škod na státním vodohospodářském majetku bude ministerstvem zemědělství poskytnuta podle schváleného programového financování. Subjekty žádající o pomoc žádost doloží protokoly o skutečně zjištěných škodách.

K finančnímu řešení škod na zemědělském a lesním majetku budou potřebné konzultace s Evropskou komisí. Případné podpory vyplácené na zmírnění škod budou muset být notifikovány jako veřejná podpora. Lze předpokládat, že částečná finanční kompenzace škod bude mít odklad.

Prostředky na obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací, budou poskytovány na základě Strategií obnovy dotčených území, jejíž přípravu koordinuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Povodňová situace na území České republiky je podle ministra zemědělství Miroslava Tomana stále častěji se opakující jev, kterému podle jeho slov nelze v plné míře zabránit. „Lze pouze zmírnit jejich dopady na životy a majetek obyvatel a následně rychle a efektivně odstranit následky způsobených škod,“ uvedl Toman.

Odstranění povodňových škod nebude podle názoru ministerstva zemědělství možné bez posílení rozpočtové kapitoly resortu o částku 2 113 milionů korun. Ministerstvo zemědělství, ani poškozené subjekty totiž nedisponují dostatečnými finančními prostředky.

Požadovaná částka bude v případě schválení vládou rozdělena na povodňové škody na státním vodohospodářském majetku ve výši 1 350 milionů korun a na zemědělském majetku ve výši 735 milionů korun. K obnově lesů bude určeno 28 milionů korun.

„Důvodem tohoto spěchu je také potřeba, aby naši zemědělci a zpracovatelé dostali pokud možno v co nejkratším čase finanční prostředky, aby byli konkurenceschopní,“ uvedl Toman s tím, že čerpání v roce 2013 dosáhne výše 690 miionů. korun. „V letech 2014 - 2015 pak bude čerpáno na povodňové škody a škody na rybářských zařízeních,“ dodal.

Požadovanou částku podle Miroslava Tomana jeho resort získá z rozpočtové rezervy a ze zdrojů rozpočtové kapitoly.