Druhé Brněnské fórum bylo o studiích minulosti a politice dějin

Vratislav Dostál

Zveřejňujeme záznam z druhého Brněnského fóra. Jeho tématem byla politika dějin. V panelu vystoupili politolog Lukáš Jelínek, novinářka a předsedkyně Rady ÚSTR Petruška Šustrová a historici Jan Mervart a Miroslav Michela.

Na sklonku dubna se v Brně uskutečnilo v pořadí druhé Brněnské fórum. Akce, kterou pořádal Deník Referendum ve spolupráci s Masarykovou demokratickou akademií Brno a Friedrich-Ebert-Stiftung, se konala v Sále Břetislava Bakaly. Kvůli technickým problémům zveřejňujeme videozáznam až nyní.

Tématem fóra byla studia minulosti a politika. V panelu vystoupili předsedkyně Rady ÚSTR Petruška Šustrová, politolog a člen Rady ÚSTR Lukáš Jelínek a historici Jan Mervart a Miroslav Michela. Akci moderoval šéfredaktor Deníku Referendum Jakub Patočka.

Po obecnějším a nadčasovějším tématu prvního Brněnského fóra zvolili organizátoři tentokrát téma úzce související s jarní vyhrocenou debatou o budoucnosti Ústavu pro studium totalitních režimů. Kritické reakce pravicových politiků a novinářů vyvolalo tehdejší odvolání ředitele ÚSTRu Daniela Hermana.

Cílem debaty bylo zabývat se širšími souvislostmi sporu o ÚSTR, politikou dějin jako takovou, v čem a jak mohou být studia nedávné minulosti pro společnost obohacením a v čem naopak spočívají hrozby politické instrumentalizace dějin.

„Bouře kolem ÚSTR je vyjádřením latentních napětí, která probleskují každou chvíli,“ uvedla v úvodu debaty Petruška Šustrová. „Jistě mají pravdu ti, kdo tvrdí, že nedávná minulost je politikum,“ dodala s tím, že to ani nemůže být jinak. Upozornila také na to, že právě nyní dorůstá generace, kterou bezprostředně nepoznamenala posrpnová normalizace.

Pokud jde o vášně, které v médiích a mezi politiky vyvolalo odvolání Daniela Hermana z pozice ředitele ÚSTR, podle Šustrové se nestalo dohromady nic. Připomněla, že tomu předcházela volba nových členů Rady ÚSTR.

„Senátní většina pochopitelně do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů zvolila osobnosti, jež považovala za sobě blízké a spolehlivé,“ uvedla Šustrová a připomněla, že ji samotnou do rady navrhla Strana zelených v období Topolánkovy vlády.

„Ústav pro studium totalitních režimů je zpolitizovaný od svého vzniku a veškeré snahy o jeho odpolitizování se doposud nezdařily,“ připomněla Šustrová. Na závěr svého prvního vstupu do diskuse pak vyslovila přání, aby se odpolitizování ústavu podařilo právě stávající radě.