Kritická situace v oblasti živého umění trvá, připomíná iniciativa

Vratislav Dostál

Přestože projevilo ministerstvo kultury dobrou vůli k řešení systémových a koncepčních problémů s ohledem na podněty iniciativy Zachraňte kulturu 2013, nejpalčivější letošní problémy financování v oblasti živé kultury nebyly vyřešeny.

Iniciativa Zachraňte kulturu 2013 v úterý zveřejnila prohlášení, ve kterém upozorňuje na krizovou situaci v tzv. živé kultuře v letošním roce i s výhledem na rok nadcházející. Tato krize se prý navíc trvale prohlubuje.

„Iniciativa Zachraňte kulturu 2013 je bohužel nucena konstatovat, že přes veškeré snahy a několik měsíců probíhající jednání s ministerstvem kultury nebylo dosud dosaženo ani úrovně podpory živého umění odpovídající roku 2012, natož úrovně před pěti lety, jak zněl požadavek původní petice,“ píše se v prohlášení.

Grantovým komisím totiž schází více než třicet milionů korun k dosažení alespoň úrovně podpory loňského roku, velký propad zaznamenala i podpora mezinárodní spolupráce včetně projektů úspěšných v programu EU Culture. Krácení investic do živého umění má podle iniciativy již nyní pro mnohé subjekty likvidační charakter, ačkoli přinášejí České republice ekonomicky významné multiplikační efekty.

Ze série jednání iniciativy Zachraňte kulturu 2013 s ministerstvem kultury údajně vyplynula také potřeba ustavení expertní skupiny pro živé umění. Ta byla ministerstvem přislíbena, avšak k jejímu ustavení zatím nedošlo.

Iniciativa Zachraňte kulturu 2013 vznikla jako výraz spontánního nesouhlasu se státní kulturní politikou v oblasti tzv. živého umění a v únoru uspořádala demonstraci před úřadem ministerstva kultury. Od té doby proběhla série vyjednávání mezi zástupci iniciativy a ministerstva kultury.

Během nich zástupci iniciativy opakovaně upozorňovali, že přestože byl rozpočet v grantové oblasti zvýšen z likvidačních 55 % loňského roku na zhruba 80 %, chybějící prostředky pro tento rok se stále neobjevily.

Na společném komuniké, které vytvořili zástupci ministerstva a iniciativy Zachraňte kulturu 2013 po jednání z 28. 2. 2013, konstatovaly obě strany, že „v oblasti profesionálního živého umění chybí minimálně třicet milionů korun potřebných k dosažení stavu v roce 2012“.

Přestože ministerstvo kultury „nepovažuje tuto oblast za rozpočtově uzavřenou a bude usilovat o zlepšení situace“, doposud se nepodařilo prostředky do grantové oblasti přivést. Hrozba zániku řady kulturních center, fór, událostí či periodik je tedy stále aktuální.

    Diskuse