ČSSD chce snížit závislost na fosilních palivech

Vratislav Dostál

Sociální demokraté zahájili diskusi o návrhu zákona, který sníží českou závislost na ropě, plynu či uhelných dolech. Nová legislativa srazí účty za energii domácnostem a podnikům, sníží znečištění, oživí ekonomiku a vytvoří nová pracovní místa.

Sociální demokraté chtějí otevřít debatu o návrhu zákona, který by měl snížit českou závislost na drahé ropě a plynu i na uhelných dolech. Nová legislativa srazí účty, které domácnosti a podniky platí za energii, sníží znečištění, oživí ekonomiku a vytvoří nová pracovní místa. Zákon navrhlo Hnutí DUHA v rámci iniciativy Velká výzva.

Bohuslav Sobotka, Lubomír Zaorálek, Vladimír Špidla, Milan Urban a Jiří Dienstbier se shodují na tom, že zákon je krok správným směrem a povede k ekonomické, sociální i ekologické modernizaci země.

Zákon stanoví, že Česká republika bude snižovat závislost na drahých fosilních palivech — krok po kroku, rok po roku. Zákon stanoví základní rámec tohoto snižování - jeho velikost a tempo, navazovat na něj budou předpisy upravující podrobněji způsob. Více informací o zákonu najdete v příloze.

Podle expertů Hnutí DUHA zákon rozhýbe investice do chytrých řešení, jako jsou úsporné domy a pohodlná veřejná doprava, snadná recyklace odpadu, čistá energie nebo české potraviny v obchodech. Sníží tak účty domácnostem, posílí ekonomiku a srazí naši závislost na dovozu ropy a plynu. Ekologové v této souvislosti připomínají, že Česká republika loni utrácela denně 578 miliónů korun za dovoz ropy a zemního plynu.

Návrh je inspirován úspěšným britským zákonem považovaným za vzorovou legislativu. V ČR připravuje zákon Hnutí DUHA ve spolupráci s právními experty EPS.

„Energetická účinnost našeho průmyslu je nízká. Máme skoro o třetinu vyšší emise CO2 na osobu než Německo. To snižuje naši ekonomickou konkurenceschopnost. Zákon je příkladem, že ochranou životního prostředí pracovní místa neubývají, naopak mohou vznikat. Například investice do zateplování budov vytvářejí desetitisíce pracovních míst,“ uvedl stínový ministr životního prostředí Vladimír Špidla z ČSSD.

Programový ředitel Hnutí DUHA Vojtěch Kotecký doplnil, že zákon podle britského vzoru sníží českou závislost na dražší a dražší ropě a zemním plynu i účty, které domácnosti platí za energii. Podpora sociálních demokratů je proto velmi důležitá. „Vítáme začátek debaty uvnitř ČSSD a pokračujeme v jednáních s ostatními stranami,“ uvedl Kotecký

„Stát může buď lamentovat nad drahotou fosilních paliv, nad neefektivitou průmyslu, nad naší energetickou závislostí. Anebo může situaci řešit podporou chytré ekonomiky — úsporných domů, veřejné dopravy, recyklace odpadu nebo čisté energie,“ dodal programový ředitel Hnutí DUHA.

„Jsem připraven podpořit tento zákon, protože je to dobrý krok správným směrem. Znamená cestu k modernizaci země, ke snižování energetické náročnosti. Vytvoří nová průmyslová odvětví a pracovní příležitosti. Sníží závislost na dovozu ropy a plynu i smog a zpomalí klimatickou změnu, což je jeden z hlavních přínosů zákona,“ uvedl předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.

„Dnes začínáme debatu o tomto zákonu. Energetika prodělává změny,“ doplnil Milan Urban, stínový ministr průmyslu a obchodu za ČSSD. Podle něj se sociální demokraté s Hnutím DUHA shodují na úsporách, na tom, aby energetická efektivita nebyla jen na ve státní energetické koncepci, ale v praxi. „Uvedu jeden pozitivní příklad — masivní podporu zateplování budov. Je to dobré pro firmy, hlavně firmy regionální,“ uvedl Urban.

Senátor Jiří Dienstbier pak zdůraznil, že zákon podpoří hlavně malé a střední podnikání. „Zatímco například investice do jaderné energie znamená jednu velkou zakázku především pro zahraniční firmy, energetika podporující energetickou efektivitu a obnovitelné zdroje znamená zásadní pozitivní změnu ekonomické struktury. Podpora regionálních projektů znamená sociálně a ekologicky lepší směr,“ vysvětlil Dienstbier.

Většina parlamentních stran — ČSSD, TOP 09, Starostové a nezávislí, LiDem, KSČM a Věci veřejné — se již nechala slyšet, že na přípravě zákona chtějí spolupracovat. Hnutí DUHA nyní s politickými stranami vyjednává o konkrétním řešení zákona i o dalším legislativním postupu.