Hrozí zrušení kontroly nad exportem zbraní z České republiky

Vratislav Dostál

Senátní výbor chce rozvolnit pravidla pro udělování licencí na vývoz vojenského materiálu z České republiky. Upozorňuje na to lidskoprávní organizace Amnesty International.

Podle informací české pobočky Amnesty International plánují senátoři rozvolnit pravidla pro udělování licencí na vývoj vojenského materiálu z České republiky. Ministerstvo zahraničních věcí má ztratit pozici závazného arbitra. V současnosti přitom odborně posuzuje rizika spojená s možným vývozem do zemí, kde hrozí zneužití zbraní k porušování lidských práv

Senátní Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost totiž přijal na své sedmé schůzi ve druhé polovině dubna usnesení, které vyzývá k přípravě novely zákona o obchodu s vojenským materiálem. Tato úprava má rozvolnit pravidla pro posuzování žádostí o udělení licencí pro export vojenského materiálu tak, že v případě zamítavého stanoviska jednoho z dotčených orgánů nedojde k automatickému zamítnutí příslušné žádosti, nýbrž se otevře další možnost prozkoumání ze strany „údajně“ nezávislého arbitra.

Návrh podle Amnesty International nejen narušuje existující systém licenční správy, ale především umožní obcházet odborná stanoviska příslušných ministerstev. „Amnesty International s návrhem a celou situací hrubě nesouhlasí. Export zbraní není právo. Je to příležitost, která nemá ohrožovat práva jiných,“ uvedla lidskoprávní organizace v tiskovém prohlášení.

Jakákoliv změna pravidel kontroly exportu zbraní nesmí podle ředitele české sekce Amnesty International Marka Martina narušovat pozici závazného stanoviska ministerstva zahraničních věcí ČR, které jako jediné v licenčním řízení odborně posuzuje rizika spojena s možným zneužitím vojenského materiálu k porušování lidských práv v cílové zemi.

„Změna pravidel exportu by naopak měla vytvořit více transparentní systém, v jehož rámci by existovala jasná kritéria, která by neumožnila vývoz vojenského materiálu v případě existující hrozby jeho zneužití k vážnému porušování lidských práv nebo mezinárodního humanitárního práva,“ dodal Martin.

Připomněl také, že již dnes putuje více než třetina vývozu vojenského materiálu z České republiky do nedemokratických zemí, kde vlády často obracejí sílu zbraní proti vlastnímu obyvatelstvu. „Nechceme, aby se tento podíl ještě zvýšil kvůli snahám zbrojařů změnit pravidla vývozu zbraní,“ dodal s tím, že nezodpovědný obchod se zbraněmi každoročně ničí životy milionů lidí, přispívá k využívání dětských vojáků a k sexuálnímu násilí, a to nejen v konfliktních oblastech.

Amnesty International proto iniciovala vznik petice, jejíž signatáři vyzývají ministra průmyslu a obchodu Martina Kubu, aby zamezil změně pravidel kontroly exportu zbraní, která by narušila pozici závazného stanoviska ministerstva zahraničních věcí. Zároveň by měl podle signatářů výzvy vývoz zbraní probíhat transparentně tak, aby bylo možné jej účinně kontrolovat ze strany občanské společnosti a médií.