V laboratořích trpí miliony zvířat

Vratislav Dostál

24. duben je dnem celosvětového protestu proti provádění pokusů na zvířatech. Organizace Svoboda zvířat upozorňuje, že je v laboratořích po celém světě k pokusům každoročně využito přibližně 115 milionů zvířat.

24. duben je již tradičně dnem celosvětového protestu proti provádění pokusů na zvířatech. Organizace Svoboda zvířat v tento den pravidelně upozorňuje veřejnost na problematiku tzv. pokusných zvířat, kterých je v laboratořích po celém světě k pokusům každoročně využito přibližně 115 milionů. Zvířata jsou používána nejen k výzkumu nemocí a testování léků, ale také k testování veškerých chemických látek, alkoholu, cigaret, drog a dalších výrobků. Sdružení Svoboda zvířat poukazuje nejen na aspekty etické, nýbrž i vědecké.

„Mezidruhové rozdíly v anatomii a fyziologii jednotlivých živočišných druhů znemožňují přenositelnost výsledků z pokusů na zvířatech na člověka,“ tvrdí Barbora Bartušková Večlová, koordinátorka kampaně Za nahrazení pokusů na zvířatech. „V mnoha případech se pak při klinickém testování látek objevují vedlejší účinky, které se při testech na zvířatech neprojevily," dodává Bartušková. Svoboda zvířat z těchto důvodů dlouhodobě vyzývá k větší podpoře vývoje alternativních metod a k zákazu testování a výzkumu na zvířatech.

Letos v březnu zaznamenali ochránci zvířat úspěch v podobě nového evropského zákazu dovozu a prodeje kosmetiky testované na zvířatech. „Jde o významný krok kupředu a jsme za něj velmi rádi. Nicméně testování kosmetiky je jen kapkou v moři,“ uvedla Bartušková. Podle ní je problémem například testování Botoxu, jehož každá šarže prochází testováním na myších. Ačkoli se přibližně polovina botoxových produktů využívá k vyhlazování vrásek, Botox je registrován jako léčivo a nevztahuje se na něj proto zákaz testování kosmetiky na zvířatech.

Svoboda zvířat se věnuje také pokusům na primátech a usiluje o jejich zákaz. „Primáti jsou využívání především k testům toxicity a výzkumu nemocí. Nejen, že je pro tato vysoce inteligentní zvířata pobyt v laboratořích i samotné pokusy velkým utrpením, ale mnoho opic je kvůli pokusům loveno ve volné přírodě v jihovýchodní Asii a dopravováno desítky hodin do Evropy a Ameriky," vysvětluje Bartušková.

Kromě snahy o legislativní změny a informování veřejnosti Svoboda zvířat spolupracuje se středními a vysokými školami na nahrazování pokusů na zvířatech a pitev ve výuce alternativními metodami. Mezi ty patří například modely zvířat, simulátory, počítačové programy či uhynulá zvířata.