V Praze se zdvojnásobil počet cyklistů. Je jich 120 tisíc

Vratislav Dostál

Za poslední dva roky se zdvojnásobil počet lidí, kteří se po Praze kromě auta a MHD dopravují pravidelně také na jízdním kole. Informuje o tom nový průzkum agentury GfK zpracovaný pro magistrát .

Za poslední dva roky se zdvojnásobil počet lidí, kteří se po Praze dopravují pravidelně na jízdním kole. Překvapivé zjištění přinesl nový průzkum agentury GfK zpracovaný pro magistrát. Bicykl používá jako dopravní prostředek 120 tisíc lidí. V sezóně jezdí alespoň jednou týdně dokonce 200 tisíc obyvatel hlavního města. Průzkum potvrdil i přetrvávající problémy pražské dopravy: nízký pocit bezpečí cyklistů, nevyhovující kvalitu infrastruktury a nedostatek míst k bezpečnému parkování kol.

„Výsledky průzkumu dokládají značný rozvoj cyklistické dopravy za poslední dva roky. Současně ale obsahují varovné známky zpomalování tohoto trendu,“ komentuje výstupy šetření dopravní expert Vratislav Filler z iniciativy Auto*Mat. „Výzkum potvrdil obrovský potenciál, který kolo v Praze má. Podpora cyklodopravy ze strany vedení města se ale prakticky zastavila. Možná právě proto se magistrát zdráhá výsledky průzkumu zveřejnit,“ domnívá se Filler.

Podle průzkumu GfK dosáhl podíl jízd na kole dvou procent ze všech vykonaných cest. Průměrně se po Praze na kole denně najezdí 560 tisíc kilometrů. V zimě jezdí na kole pravidelně čtyřiačtyřicet tisíc Pražanů, v létě je to čtyřikrát více. Ženy považují jízdu na kole za nebezpečnější, současně si ale slibují daleko víc od možného zlepšení podmínek pro cyklisty. Respondenti průzkumu deklarují, že po výrazném zmírnění překážek by na kole jezdili několikanásobně častěji. Kolo by pro jízdu na území města používala skoro polovina obyvatel nad patnáct let.

Magistrátní koncepce rozvoje cyklistické dopravy do roku 2020 předpokládá, že do tohoto roku dosáhne podíl kol na všech vykonaných cestách sedmi procent. Podle iniciativy Auto*Mat je to však stěží splnitelné, neboť magistrát zanedbává rozvoj infrastruktury. Za poslední dva roky nevzniklo s výjimkou rozsáhlé rekonstrukce křižovatky na nábřeží Kapitána Jaroše žádné opatření, které by lidem jezdícím na kole zásadně zlepšilo podmínky tam, kde je to nejpotřebnější. Klíčové úseky v centru města jsou stále obtížně průjezdné.

Z nového výzkumu také vyplývá, že po výrazném zmírnění překážek by v sezóně několikrát týdně vyjelo na kole přes tři sta tisíc Pražanů. To je zhruba třikrát více než dnes a současně více než čtvrtina obyvatel města. Alespoň někdy by kolo v Praze používalo osmačtyřicet procent obyvatel nad patnáct let.

„Od roku 2008 se soustavně prohlubuje kritický postoj cyklistů k infrastruktuře, ať jde o stezky nebo cyklopruhy. Lze si to vysvětlit jako následek sporných zkušeností s realizacemi, které mají převážně nízkou kvalitu a nejsou pro cyklisty dostatečně komfortní. To, jak vypadají dosud vznikající cyklostezky a další infrastruktura, se zdá být pro cyklisty stále větším zklamáním,“ komentuje nový průzkum Vratislav Filler z iniciativy Auto*Mat.