Děti Země začaly přijímat nominace na Ropáka a Zelenou perlu

Vratislav Dostál

Děti Země vyhlásily jedenadvacátý ročník ankety o antiekologický čin Ropák roku a osmnáctý ročník ankety o antiekologický výrok Zelená perla roku. Kandidáty může navrhovat kdokoli z veřejnosti do 2. dubna.

Děti Země vyhlásily jedenadvacátý ročník ankety o antiekologický čin Ropák roku a osmnáctý ročník ankety o antiekologický výrok Zelená perla roku. Kandidáty může do úterý 2. dubna navrhovat kdokoli z veřejnosti, a to  na jejich adresu či na jejich e-mail. Součástí nominace musí být kromě jmen také důvod navržení, respektive citace výroku nominovaného. Formuláře pro vyplnění jsou k dispozici na webu Dětí Země.

Ropáka 2011 a Zelenou perlu 2011 jako druhá osoba ve stejném roce získal bývalý ředitel Správy Národního parku Šumava Jan Stráský, prvním byl za rok 2010 ministr životního prostředí Pavel Drobil z ODS. Výsledky obou anket budou zveřejněny 26. dubna na tiskové konferenci v Brně. Anketa Ropák je nejstarší novodobou anketou o nějakou významnou a mediálně známou antigenu.

„Zatím je těžké říci, kdo by mohl získat obě ceny, neboť nominace ještě sbíráme, nicméně Ropákem by mohl být třeba ministr životního prostředí a poslanec za ODS Tomáš Chalupa za téměř neviditelnou činnost a za strach o něčem zásadním rozhodnout,“ uvedl předseda Dětí Země a koordinátor obou anket Miroslav Patrik.

Jako příklad nečinnosti ministra Chalupy uvedl, že dosud vládě nepředložil chybějící seznam území, která měla být již v roce 2004 zařazena do evropské soustavy NATURA 2000, včetně údolí Labe, v němž se u Přelouče a u Děčína plánuje postavit kontroverzní dopravní stavby.

Zelenou perlu by podle něj mohl například získat pověřený ředitel Ředitelství vodních cest ČR Jan Skalický, který se rozzlobil na ministerstvo životního prostředí, neboť v květnu 2012 podruhé vrátilo dokumentaci EIA pro stavbu jezu na Labi u Děčína k přepracování.

„Válka s ministerstvem životního prostředí nám byla vyhlášena — nejenom Ředitelství vodních cest, ministerstvu dopravy, ale zejména všem účastníkům plavby, všem profesním skupinám, průmyslu i životnímu prostředí, protože já trvám na tom, že vodní doprava je nejekologičtějším druhem dopravy,“ komentoval tehdy situaci Skalický.

U kandidáta na Ropáka roku je nutné uvést důvod, tzn. prosazování nějakého škodlivého záměru, vydání závažného rozhodnutí nebo hlavní podíl na realizaci nějaké „antiekologické“ stavby. Loni bylo do ankety nominováno čtyřiadvacet osob. U kandidáta na Zelenou perlu roku je nutné uvést jméno autora výroku a jeho text a zdroj. Loni bylo zasláno sto výroků.

Titul Ropák 2011 získal ředitel Správy NP Šumava Jan Stráský např.íklad za diskreditaci poslání parku popíráním zásad ochrany přírody a péče o území v kategorii „národní park“, za poškození dobrého jména parku v zahraničí odmítnutím Diplomu Rady Evropy za vzorně spravované chráněné území, za nezákonné poškození vzácných horských ekosystémů kácením stromů, zejména na Smrčině a kolem Ptačího potoka, za povolání policie proti účastníkům nenásilného shromáždění na ochranu nezákonného kácení stromů u Ptačího potoka apod.

Vítězem ankety Zelená perla 2011 se stal také Stráský, který 19. července 2012 v článku Šumava chce prosadit intenzivní zásahy proti kůrovci pro server Denik.cz prohlásil: „Zákon je dodržován tím, že bude neustále porušován, ale jeho porušování bude kryto jím umožněnými výjimkami.“