Děti Země neuspěly s žádostí ušetřit peníze za silnici R48

Vratislav Dostál

Podle ministerstva pro místní rozvoj se mohou Děti Země zabývat pouze ochranou přírody.

Ministerstvo pro místní rozvoj zamítlo odvolání Dětí Země proti nepřiznání odkladného účinku jejich žádosti obnovit územní řízení pro obchvat Frýdku-Místku silnicí R48.

Údajně nemohou jako důvod ochrany veřejného zájmu uvádět, že by se mohly ušetřit veřejné prostředky za vypracování dokumentací pro stavební povolení, pokud by se později ukázalo, že nebude možné je použít. Podle ministerstva mohly Děti Země svou žádost odůvodnit jen zájmy na ochranu přírody.

„Poněkud nás to zaskočilo,“ uvedl předseda Dětí Země Miroslav Patrik, „neboť podle správního řádu lze odkladný účinek žádosti o obnovu nějakého správního řízení přiznat, pokud hrozí vážná újma jakémukoliv veřejnému zájmu,“ doplnil Patrik s tím, že veřejný zájem spatřovali především v ušetření veřejných prostředků za předčasné a dále nevyužité projekční práce při přípravě nového obchvatu. „A v odlehčení práce úředníků, než v ochraně přírody,“ dodal Patrik.

V rozhodnutí ministerstva se totiž uvádí, že „námitky odvolatele se netýkají předmětu činnosti, který je odvolatel jako občanské sdružení dle zákona o ochraně přírody a krajiny oprávněn hájit“. Děti Země tak prý nemohou uvádět, že by se přiznaným odkladným účinkem mohly ušetřit peníze z rozpočtu Ředitelství silnic a dálnic ČR nebo že by nemuselo docházet k dalšímu zatěžování již tak přetížené veřejné správy.

„Na druhou stranu je pozitivní, že máme od ministerstva pro místní rozvoj jasně doloženo, že se nemáme starat, kolik příprava dopravních staveb stojí a jak dlouho probíhá, ale že se máme zabývat jen tím, zda taková stavba bude či nebude škodlivá pro přírodu a krajinu či životní prostředí,“ uvedl Patrik.

Jelikož MMR odkladný účinek žádosti Dětí Země o obnovu územního rozhodnutí pro nový obchvat Frýdku-Místku nepřiznalo a krajský úřad Moravskoslezského kraje již začátkem února letošního roku jejich žádost o obnovu tohoto rozhodnutí zamítl, zůstává územní rozhodnutí z listopadu 2010 pro nový obchvat Frýdku-Místku nadále pravomocné.

Dosud bylo vydáno asi 120 stavebních povolení, čeká se na vydání dalších přibližně padesáti.

    Prosíme, podpořte naši práci

    Společně jsme přispěli ke konci éry Andreje Babiše. Nikdy by to nebylo možné bez vás. Naše práce ale není u konce. Denně budeme dohlížet na to, aby se slibované změny opravdu staly.

    Vaše podpora určuje naši sílu.

    Spolu #jsmeDR.

    Diskuse