Rozsudek soudu pozastavil přípravu jižního obchvatu Frýdku-Místku

Vratislav Dostál

Městský soud v Praze na základě žaloby občanského sdružení Beskydčan vydal rozsudek, kterým zrušil rozhodnutí ministerstva životního prostředí z roku 2006 o povolení zásahu do přírodních památek v trase jižního obchvatu Frýdku-Místku.

Rozsudek Městského soud v Praze zrušil na základě žaloby občanského sdružení Beskyčan rozhodnutí ministerstva životního prostředí z roku 2006 o povolení zásahu do přírodních památek Profil Morávka a Kamenec silnicí R48 v trase jižního obchvatu Frýdku-Místku.

Ministerstvo se totiž řádně nevypořádalo s námitkou, že obchvat má významný negativní vliv na obě tyto evropsky významné lokality, jejichž celistvost bude narušena. Ministerstvo tak bude o věci rozhodovat již popáté.

„Toto řízení o povolení zásahu trasy jižního obchvatu Frýdku-Místku do obou těchto cenných lokalit, které trvalo neuvěřitelné tři roky a ministerstvo životního prostředí rozhodnutí krajského úřadu v Ostravě potvrdilo až na čtvrtý pokus, jednoznačně dokládá bezradnost obou úřadu rozhodovat podle zákona a současně jejich snaživost vyhovět Ředitelství silnic a dálnic ČR za každou cenu,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Že jižní varianta obchvatu Frýdku-Místku je ve vážném střetu s oběma přírodními památkami v její trase je navíc podle něj známé dávno, neboť na tento problém upozorňují dvě odborné studie a stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Ostravě. Přesto krajský úřad zásah čtyřikrát povolilo a ministerstvo životního prostředí ho v roce 2006 nakonec i potvrdilo.

Podle ekologů je přitom toto rozhodnutí velmi důležité, neboť bez něho nebylo možné vydat územní rozhodnutí a nyní nelze vydat žádné stavební povolení. „V novém řízení tak budou muset být předložena taková eliminační a kompenzační opatření, která umožní funkčnost obou lokalit. Nebo bude nutné najít jinou trasu obchvatu města,“ vysvětlil Patrik.

„Krajský úřad sice územní rozhodnutí vydal již v listopadu 2010, nicméně na základě tohoto rozsudku ho lze do tří měsíců požádat o obnovu tohoto řízení, neboť podle nás je ve veřejném zájmu trasu jižního obchvatu Frýdku-Místku výrazně změnit,“ uzavřel předseda Dětí Země.