Zelení: dostavba Temelína je hrozbou pro životní prostředí i ekonomiku

Vratislav Dostál

Dokumentace k záměru výstavby nových bloků předložená v procesu posuzování vlivů na životní prostředí vykazovala podle zelených nedostatky. Podle jejich předsedy je proto vydání souhlasného stanoviska politickým faulem ministra Chalupy.

Strana zelených považuje postup ministerstva životního prostředí, které na sklonku minulého týdne vydalo souhlasné stanovisko na další reaktory v Temelíně v procesu hodnocení vlivů na životní prostředí, za odborné a politické selhání ministra životního prostředí Tomáše Chalupy z ODS.

Zelení připomněli, že již dříve kritizovali průběh procesu posuzování vlivů nových reaktorů na životní prostředí. Předložená dokumentace byla totiž podle nich nedostatečná, chyběla tzv. nulová varianta (náhrada výkonu nových jaderných bloků kombinací jiných zdrojů) a nebyly vyhodnoceny vlivy souvisejících staveb a činnosti.

Zelení také zdůraznili, že ministerstvem byla posuzována „virtuální“ elektrárna, nikoli elektrárna s konkrétními reaktory, ač požadavek ministerstva životního prostředí pod vedením ministra Martina Bursíka zněl: „ ...uvést konkrétní technický a technologický popis všech typů reaktorů.“ Ignorována byla ale i celá řada dalších podmínek ministerstva.

Souhlas ministerstva životního prostředí navíc neznamená, že nové reaktory v Temelíně budou postaveny, protože z ekonomického hlediska jde o vysoce rizikovou investici. Z toho důvodu ministr průmyslu Martin Kuba ruku v ruce s ČEZ připravují zavést garantovanou cenu elektřiny pro atomové elektrárny, která může citelně zdražit elektřinu v České republice.

„Dokumentace k záměru výstavby nových jaderných bloků předložená v procesu posuzování vlivů na životní prostředí vykazovala vážné nedostatky. Ministerstvo životního prostředí ji přesto akceptovalo a vydalo souhlasné stanovisko. Je to odborné selhání ministerských úředníků a politický faul ministra Chalupy,“ uvedl předseda zelených Ondřej Liška.

Podle členky předsednictva strany Dany Kuchtové jaderná lobby opět prokázala svou sílu. Připomněla přitom, že již při veřejném projednání záměru v Českých Budějovicích bylo zřejmé, komu jsou úředníci Chalupova resortu nakloněni.

„Česká republika se na rozdíl od svého největšího obchodního partnera Německa, které se vydalo cestou odstoupení od jaderné energetiky, zatím stále vydává na cestu do jaderného skanzenu. Strana zelených odmítá další výstavbu jaderných bloků. Považujeme je za hrozbu pro životní prostředí a pro moderní ekonomiku,“ vysvětlila Kuchtová.

Ministerstvo životního prostředí vydalo na základě mezistátního procesu EIA souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně výkonu do rozvodny Kočín“ na životní prostředí (tzv. stanovisko EIA) v pátek.

Současně Chalupův resort stanovil devadesát podmínek nezbytných k ochraně životního prostředí, za jejichž respektování je záměr z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví přijatelný.

Záměr „Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně výkonu do rozvodny Kočín“ představuje novostavbu nového jaderného zdroje včetně souvisejících stavebních objektů a technologických zařízení. Z hlediska původní koncepce jaderné elektrárny Temelín jde o dostavbu elektrárny o dva bloky včetně doplnění linek vyvedení elektrického výkonu do rozvodny Kočín.