Zeman jako jediný kandidát nechce, aby stát snižoval spotřebu uhlí a ropy

Vratislav Dostál

V průzkumu, který mezi prezidentskými kandidáty provedlo Hnutí DUHA a Zelený kruh, získali nejvíce zelených bodů Táňa Fischerová a Jan Fischer následovaní Jiřím Dienstbierem. Na posledním místě je Miloš Zeman.

Ekologové z Hnutí DUHA a Zeleného kruhu provedli ve spolupráci s Klimatickou koalicí průzkum, podle kterého získali nejvíce zelených bodů Táňa Fischerová a Jan Fischer následovaní Jiřím Dienstbierem. Na posledním místě skončil Miloš Zeman.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Všichni kandidáti kromě Miloše Zemana se v průzkumu například shodli, že by stát měl nastartovat programy, jako je zateplování budov, modernizaci železnice nebo rozvoj elektromobilů, budování obecních výtopen na biomasu či pasivních domů — a snižovat tak závislost země na fosilních palivech.

„Významná část kandidátů a kandidátek — pět ze sedmi — také ve svých odpovědích zdůraznila klíčovou roli občanské společnosti, a nutnost zachovat občanská práva ve vztahu ke krajině a přírodě. To je z našeho hlediska důležitý a pozitivní posun, především při srovnání s výroky současného prezidenta,“ uvedla Júlia Sokolovičová, ředitelka asociace Zelený kruh.

Podle průzkumu Jan Fischer, Karel Schwarzenberg, Táňa Fischerová, Vladimír Franz a částečně také Jiří Dienstbier a Zuzana Roithová podporují, aby stát vyčlenil několik vhodných míst, jež budou ponechána pouze divoké přírodě — a turistům.

Z šetření také vyplynulo, že Jiří Dienstbier, Jan Fischer, Táňa Fischerová, Vladimír Franz a Zuzana Roithová podporují právo občanů připomínkovat projekty, jako je obchodní centrum nebo satelitní městečko v sousedství jejich domova či kácení stromů v ulici.

Jiří Dienstbier a Táňa Fischerová mají nakonec podle průzkumu nejvíce propracovanou představu, jak by stát měl pomáhat se snižováním škod, které by v rozvojových zemích způsobily globální změny podnebí. Průzkum proběhl během listopadu a prosince. Na pět otázek odpověděli všichni kandidáti s výjimkou Jany Bobošíkové.

Podle programového ředitele Hnutí DUHA Vojtěcha Koteckého jde prezident zemi příkladem — a proto je podle něj důležité nejen to, zda třídí odpadky. „Měl by také prosazovat, aby stát sám pečoval o zdravá města a obce, staral se o českou přírodu a podporoval chytrou ekonomiku,“ tvrdí Kotecký.

„Prezident Havel soustavně připomínal, že česká krajina je součástí našeho domova a našeho života, o kterou se musíme starat. Václav Klaus začal své ekologické názory před jednadvaceti lety prohlášením, že s tehdejším příšerným smogem v Podkrušnohoří se nedá nic dělat a lidi se musí dál dusit,“ dodal Kotecký s tím, že bychom potřebovali prezidenta, kterému bude vzorem spíše Havel než Klaus.

Hnutí DUHA ve své iniciativě Velká výzva prosazuje nový zákon, který závazně stanoví, že Česká republika bude snižovat závislost na drahých fosilních palivech, jako je ropa nebo uhlí — „krok po kroku, rok po roku".

    Diskuse