Ústecké sociální fórum mezi antikomunismem a antikapitalismem

Martin Šimsa

V Ústí nad Labem se na sociálním fóru sešla pestrá společnost, která se shodla v tom, že neoliberalismu odzvonilo.

Na sociálním fóru v Ústí nad Labem (29. 1. 2010) se několik přítomných definovalo jako sociální demokraté, byl tu jeden básník podporující Zelené, jeden příslušník občanské iniciativy „antikapitalistická levice“, několik studentů, učitelů univerzity a zainteresovaných občanů.

Program byl otevřen informací o světovém, evropském a lokálních sociálních fórech v Praze a Brně, které se konají jako občanská alternativa k ekonomickému fóru v Davosu, a zdůrazněním významu veřejného dialogu a kritické občanské veřejnosti pro demokracii.

Významným tématem bylo utlačování občanů a malých podnikatelů velkými společnostmi a neblahým „architektonickým“ působením na město, „ekologickým“ na přírodu i krajinu, konkrétně „Fórum“ a logistická centra v Ústí a okolí, tématem bylo také využívání možností bránit se prostřednictvím petic, neboť některé petice mají dílčí úspěch.

Byl vyzvednut význam akademických svobod pro univerzitu i pro společnost a jejich hrozící okleštění prostřednictvím Bílé knihy, v návaznosti na to se mluvilo i o omezování financování vědy a výzkumu. Kritice byl podroben neoliberální ekonomický přístup, symbolizovaný „neviditelnou rukou trhu“, který napáchal značné morální, společenské a politické škody. Předmětem diskuse byl význam univerzity pro severočeský region, možnost zavedení školného na vysokých školách.

Zazněla sebekritika, že se často říká, že se nedá nic dělat, a přitom se zdaleka nevyužívají možnosti, které jsou, či dokonce se nepodnikne nic. Bylo konstatováno, že demokracie i tržní hospodářství jsou nedokonalé, mají chyby a nedostatky, potřebují radikální kritiku, ale dosud nebylo vymyšleno nic lepšího.

Nesmí se zapomínat na kulturní, sociální, morální a právní normy nutné pro jejich fungování. Bylo odmítnuto zjednodušující černobílé antikomunistické i antikapitalistické vidění.