Zelení: Vyšší zastoupení žen prospěje velkým evropským společnostem

Vratislav Dostál

Zelení vítají návrh Evropské komise stanovit 40% cíl zastoupení žen v dozorčích radách největších evropských firem. Prostor pro kvalifikované ženy v době hluboké krize podle nich otevře potenciál pro konkurenceschopnější a udržitelnější evropské hospodářství.

Čeští zelení vítají návrh Evropské komise stanovit 40% cíl zastoupení žen v dozorčích radách největších evropských firem. Oceňují přitom, že předseda Evropské komise José Barroso a eurokomisařka pro spravedlnost Viviane Reding vyslyšeli volání poslankyň a poslanců frakce zelených v Evropském parlamentu a nepodlehli tlaku vlád části členských zemí včetně České republiky, které se snažily zamezit projednávání návrhu v Radě EU a Evropském parlamentu.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Jsme přesvědčeni, že dlouhodobé stanovení kvót pro zastoupení v dozorčích radách evropských firem s více než 250 zaměstnanými, obratem nad 50 milionů eur a obchodovaných na burze v kombinaci se stanoveními sankcí na národní úrovni je správným a přiměřeným nástrojem pro doplnění již existujících opatření pro genderovou rovnost v soukromém sektoru,“ uvedla v tiskovém prohlášení vedoucí Genderové odborné sekce Strany zelených Petra Kubálková.

„To, jak česká legislativa bude ve finále vypadat, a jaké sankce budou stanoveny, bude předmětem diskuze v jednotlivých členských státech,” dodala Kubálková. Hysterická reakce mnoha českých politiků napříč politickým spektrem podle zelených svědčí především o jejich předsudcích a neznalosti evropského práva a fungování vnitřního trhu Evropské unie.

„Na pět tisíc největších evropských společností, kterých se návrh týká, působí po celém vnitřním trhu, kde však nyní platí různá národní pravidla. Jejich sjednocení respektuje princip subsidiarity a přispěje k naplňování cíle genderové rovnosti, který má dlouholetou oporu v základních unijních smlouvách a dalších dokumentech,“ vysvětlil Ondřej Horký-Hlucháň, vedoucí Zahraniční odborné sekce Strany zelených.

Čeští zelení současně připomněli, že navzdory dlouholetým politickým proklamacím je podíl žen ve správních radách velkých evropských obchodních společností i nadále nedůstojný.

„Ve výkonných orgánech největších společností kótovaných na burze tvoří pouhých čtrnáct procent. Rozhodně to však není nedostatkem kvalifikovaných žen, protože šedesát procent evropských vysokoškolsky vzdělaných občanů tvoří ženy. Tato nerovnost se projevuje dlouhodobě, proto je na čase přijmout opatření, která sníží tento do očí bijící nepoměr,“ vysvětlil Daniel Cohn-Bendit, předseda klubu zelených v Evropském parlamentu.

Podle předsedy zelených Ondřeje Lišky je vyšší zastoupení žen ve vedení obchodních společností zejména otázkou spravedlnosti. „Dle mnohých studií to také přináší vyšší ekonomický profit těmto společnostem,“ připomněl Liška s tím, že zelení vyzývají českou vládu, aby na evropské úrovni neblokovala předpisy vedoucí k odstranění nerovného postavení mužů a žen.

Podle něj by Nečasova vláda měla jít naopak příkladem a měla by do české legislativy implementovat příslušná opatření pro zvýšení podílu žen ve vedení obchodních společností.

    Diskuse