Nepodepisujte smlouvy s pojišťovnami, vyzval krizový štáb nemocnice

Vratislav Dostál

Krizový štáb tvořený zástupci asociací nemocnic, pacientů a odborů ve středu zveřejnil prohlášení, kterým reaguje na plán zdravotních pojišťoven zrušit 6000 nemocničních lůžek akutní péče.

Krizový štáb tvořený zástupci nemocnic, pacientů a odborů ve středu vyzval nemocnice, aby nepodepisovaly smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Pojišťovny v pondělí zveřejnily společně s ministerstvem zdravotnictví analýzu, dle které předpokládají restrukturalizaci akutního lůžkového fondu s postupným snížením o šest tisíc lůžek, přičemž k úplnému útlumu akutní lůžkové péče dojde u dvanácti z celé sítě 152 nemocnic v České republice.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Podle informací serveru Aktuálně.cz se jedná o nemocnice v Duchově, Roudnici nad Labem, Sedlčanech, Tanvaldu, Tišnově, Hustopečích, nemocnici sv. Jiří, Kardiologii na Bulovce, P-P Klinika Kladno, PP Hospitals, GynCentrum a Iscare v Praze.

S ostatními nemocnicemi budou podle ministerstva uzavřeny dlouhodobé smlouvy s tím, že u některých z nich se v průběhu roku 2013 změní rozsah a struktura zdravotní péče. S ohledem na potřebu dalších jednání o cílovém zaměření bude osmnácti nemocnicím údajně navržena střednědobá smlouva, která podle ministerstva zdravotnictví vytvoří dostatečný časový prostor k dořešení dosud nedohodnutých záležitostí ve věci restrukturalizace.

Podle krizového štábu tak pojišťovny pod patronací ministerstva zdravotnictví potvrdily, že obavy nemocnic, pacientů a odborů nebyly zbytečné. „Vypovězením platných smluv a umělým prodlužováním jednání o nových vytvořily situaci pro jednostranný diktát nemocnicím, zdravotníkům a občanům,“ uvedl krizový štáb v prohlášení.

Krizový štáb tvořený zástupci asociací nemocnic, pacientů a odborů ve čtvrtek také zdůraznil, že ministerstvo společně s pojišťovnami chtějí bez jakýchkoli zveřejněných podkladů, bez rozhodování jakéhokoli orgánu odpovědnému občanům, v rozporu s dohodami učiněnými v některých krajích, nejprve zrušit dvanáct nemocnic, dalších osmnáct pak v krátké době v důsledku jejich uvedení na černou listinu nemocnic nežádoucích.

„Jen hlupákům může být určeno ujištění ministerstva i pojišťoven, že nemocniční péče nebude omezena, že jednadvacet nemocnic rušením nedotčených bude schopno nahradit péči třiceti zrušených a 101 redukovaných nemocnic. Uzavření restriktivních smluv je jediným legálním nástrojem, jak mohou ministerstvo i pojišťovny zasáhnout do pravomocí krajů i měst, rušit nemocnice, které založil někdo jiný a investoval do nich nemalé prostředky,“ uvedli mluvčí štábu, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása a místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic Petr Fiala..

Jediným legálním nástrojem, jak toto jednání zastavit, je podle jejich slov takové smlouvy nepodepsat. Krizový štáb k tomu vyzývá všechny nemocnice včetně jednadvaceti nemocnic na seznamech pojišťoven, které se nezdají být v této fázi ohroženy.

Zveřejněním seznamu nemocnic snahy o další rušení nemocnic totiž podle krizového štábu nekončí. Veřejná zdravotní pojišťovna již dala k dispozici návrh smlouvy, podle které by byla od 1. ledna 2013 uzavřena pouze rámcová smlouva bez vymezení rozsahu a struktury poskytované péče. Platnost této smlouvy by skončila, pokud by nemocnice do šesti měsíců nepřistoupila na rozsah a strukturu péče vyžadované pojišťovnou. Tím jsou podle Krásy ohroženy všechny nemocnice bez ohledu na umístění v „listině“ pojišťoven.

„Za další vyhrocení situace hrozící od 1. ledna 2013 nesou veškerou odpovědnost zdravotní pojišťovny. Nejenže nesplnily svou zákonnou povinnost uzavřít smlouvy s nemocnicemi, ale dokonce navrhují takové smlouvy, které žádná odpovědná nemocnice nemůže podepsat,“ uzavřel krizový štáb s tím, že je tak blíže, než kdykoli v minulosti situace, kdy nemocniční péče bude poskytována bez jakéhokoli smluvního zajištění.