Fiala zahájil nový akademický rok. Jaké jsou vaše plány, táže se ho opozice

Vratislav Dostál

Ministr školství Petr Fiala v pondělí s premiérem Petrem Nečasem slavnostně zahájili nový akademický rok na českých vysokých školách. ČSSD při této příležitosti Fialu vyzvala, aby veřejnosti sdělil svou vizi budoucnosti vysokého školství.

Za přítomnosti premiéra Petra Nečase, ministra školství Petra Fialy, pražského primátora Bohuslava Svobody, rektorů a zástupců akademických obcí českých vysokých škol byl v pondělí v Aule České zemědělské univerzity v Praze slavnostně zahájen akademický rok 2012/2013 vysokých škol v České republice.

Stínový ministr školství Marcel Chládek z ČSSD při této příležitosti Fialu vyzval, aby veřejnosti sdělil své plány týkající se budoucnosti českého vysokého školství. Petr Nečas v této souvislosti při slavnostním zahájení nového akademického roku zdůraznil, že by vláda reformní novelu o vysokých školách měla na stůl dostat do konce tohoto roku.

„Nikdo jiný stav vysokých škol nezmění než ony samy," upozornil přítomné podle ČTK Nečas. Jako tři hlavní změny vysokého školství uvedll financování, důraz na kvalitu a rozdělení škol podle typu poskytovaného vzdělání. „Během relativně krátké doby došlo k významné proměně českých vysokých škol, k rozšíření příležitostí, které mají, ale také ke změně prostředí, v němž se pohybují. To všechno vyvolává tlak na upravení podmínek pro činnost vysokých škol,“ doplnil Nečase ministr školství Petr Fiala.

„Provedení reformních kroků, které jsou před námi, není tedy produktem ideové představy o tom, že je za každou cenu potřeba reformovat, ale výsledkem poznání, že změny jsou nutným předpokladem k tomu, aby se vysoké školy mohly dále rozvíjet, zlepšovat kvalitu svých činností a také obstát v mezinárodní konkurenci,“ dolpnil Fiala a v závěru svého projevu vyzval vysoké školy k vykročení na společnou cestu reforem ještě v tomto akademickém roce.

Stínový ministr školství Marcel Chládek z ČSSD považuje zahájení nového akademického roku na vysokých školách za ideální příležitost, kdy by měl ministr školství Petr Fiala veřejnosti sdělit svou vizi dalšího směřování českého vysokého školství. Podle Chládka totiž na řadu klíčových odpovědí dlouhou dobu čekají nejenom studenti, ale i rodiče, pedagogové a celá odborná veřejnost.

Chládek připomněl, že ČSSD spolu s odbornou veřejností položila ministrovi Fialovi několik podstatných otázek, na které dosud nedostala odpověď. ČSSD se především táže, jaké jsou důvody plánované privatizace veřejného vzdělávání, tj. zavedení zápisného na veřejných vysokých školách? „Čemu a komu má ve skutečnosti pomoci a Kolik by mělo činit?,“ dodal Chládek.

Podle jeho slov by měl Fiala navíc veřejnosti sdělit, jaké jsou aktuální priority pravicové vlády v novele vysokoškolského zákona, kvůli které protestovalo minulý rok v ulicích nejvíce studentů od roku 1989 či kdy skončí kolaps v čerpání miliard korun z fondů EU pro oblast školství.

Chládek také zdůraznil, že se ČSSD z postupných kroků Nečasovy vlády, pokračujících škrtů, snižování rozpočtů a snahy o zavedení školného, obává postupné komplexní privatizace veřejného vysokého školství. Podle něj by to mělo mělo zcela fatální dopady na konkurenceschopnost a úroveň vzdělanosti v České republice.

  Diskuse
  JJ
  October 1, 2012 v 19.54
  „Provedení reformních kroků, které jsou před námi, není tedy produktem ideové představy o tom, že je za každou cenu potřeba reformovat, ale výsledkem poznání, že změny jsou nutným předpokladem k tomu, aby se vysoké školy mohly dále rozvíjet, zlepšovat kvalitu svých činností a také obstát v mezinárodní konkurenci,“
  Trochu mi to připomíná závěrečné zhodnocení výzkumu Víti Jakoubka ve filmu Vrať se do hrobu:"Valná většina naší mládeže má již pevně vytvořený hodnotový systém, existuje však alespoň 50 %, kteří svůj systém teprve hledají..."
  Co proboha znamená "obstát v mezinárodní konkurenci"? Způsobit kvalitou svých produktů krach MIT a převzít jej? To je výzva pro VUT jak dělaná...
  October 2, 2012 v 7.26
  Jiří Janeček
  Trošku jsem se v oboru řízení vysokých škol vysokých škol pohyboval a souhlasím s Vámi v tom, že není úplně jednoduché poměřovat konkurenceschopnost různých vysokých škol a to zřejmě ani na národní, natož na evropské, či světové úrovni.
  Díky taky za použití slova produkt, budu teď muset přemýšlet, zda (a jak moc) se liší marketing na trzích produktů a služeb (univerzity myslím nabízí oboje).
  Ale skutečně s Vámi souhlasím v tom, že "obstát v mezinárodní konkurenci" by mělo znamenat, přežít co nejdéle. (Déle než MIT?:-).
  Myslím, že základní vhled do problematiky by mohlo vnést studium projektů "OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost", zejména prioritní osy "Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj". Tam lze totiž dobře pozorovat, jaké nástroje jednotlivé vysoké školy používají k rozvoji své tržní dominance i zdůvodnění, proč by to mělo fungovat. (Např. zde: http://www.msmt.cz/file/22853)