Prostituci zajišťují v Evropě ženy z Východu, nejvíce Rumunky

Lenka Purteková

Až sedmdesát procent migrantů, kteří pracují v oblasti sexuálních služeb, jsou lidé ze zemí bývalého východního bloku. Informace zveřejnila organizace Tampep.

Nejvíce migrujících sexuálních pracovníků a pracovnic v Evropské unii pochází z Rumunska. Informaci zveřejnila mezinárodní nadace Tampep, zabývající se prevencí v boji proti AIDS i propagací preventivní zdravotní péče u prostitutek.

Unikátní výběr informací ze světa, které v češtině nenajdete nikde jinde. Podpořte Deník Referendum!
×

Po posledních dvou kolech přibírání zemí do Evropské unie jsou prostitutky z těchto zemí ještě viditelnější po celé unii než dříve. Celých sedmdesát procent všech sexuálních pracovníků a pracovnic tak pochází ze střední a východní Evropy včetně Pobaltí a Balkánu. Prvenství v této nechvalné statistice drží Rumunsko, hned za ním se drží dřívější vedoucí stát Rusko. Mezi zeměmi s velkým podílem migrace sexuálních pracovníků je také Bulharsko, které spolu s Rumunskem do EU přistoupilo v roce 2007. Další velké skupiny pocházejí z Afriky (dvanáct procent) či Latinské Ameriky a Karibiku (jedenáct procent).

Podle statistiky organizace Tampep, která sídlí v Amsterdamu, jsou asi ze sedmdesáti procent prostitutek a prostitutů ve starších členských zemích Evropské unie přistěhovalci. Itálie, Španělsko, Rakousko a Lucembursko uvedly, že osmdesát až devadesát procent sexuálních pracovníků v těchto zemích jsou imigranti. V členských státech, které přistoupily v letech 2004 a 2007, je oproti tomu podíl přistěhovalců mnohem menší.

Největší rovnováha mezi migranty a místními obyvateli je v Portugalsku a ve Velké Británii, kde je nejvíce přistěhovalců zaměstnáno jako sexuální pracovníci v Londýně.

„Od přistoupení Bulharska a Rumunska do Evropské unie přibývá migrujících sexuálních pracovníků těchto národností. Souvisí to s jejich novou právní situací, která jim umožňuje pracovat tímto způsobem příležitostně a často měnit místo. Evropská unie jim umožňuje větší mobilitu,“ píše se ve zprávě.

Tampep, organizace financovaná Evropskou unií, shromažďuje data od skupin zabývajících se sociálním prostředím a veřejným zdravotnictvím, které se snaží pomáhat prostitutkám. Tento sběr dat je součástí úsilí omezit šíření viru HIV a jiných pohlavních chorob.

Další informace:

Tampep Sex Work Migration Health

BBC News Romania 'tops EU sex worker list'

EUobserver Romanian sex workers most prevalent in EU

    Diskuse