Príprava pozícií

Radovan Geist

Je takmer isté, že podmienky pripojené k pomoci ECB budú vychádzať z logiky "rozpočtových jastrabov". Ich hospodárska politika už dokázala priviesť väčšinu krajín menovej únie do recesie alebo na jej okraj.

Európa si už dlho neužila pokojné leto, skutočné inštitucionálne prázdniny, počas ktorých „európska štvrť" Bruselu pripomína mesto duchov, keď európska politika zaspí a novinári musia uhorkovú sezónu napĺňať treťoradými správami. Už tretí rok dokáže kríza zabezpečiť pravidelný tok dramatických udalostí aj počas leta.

Napriek tomu je tých niekoľko týždňov druhej polovice júla a augusta „zaspatých". Namiesto veľkých summitov bilaterálne schôdzky, namiesto ohlasovania "riešení všetkých problémov" skúmanie terénu. V septembri sa to spustí nanovo.

Hoci cena talianskeho a španielskeho dlhu (a s ňou šance eurozóny na prežitie) kolísala sínusoidou medzi polohami „zlá" a „veľmi zlá", v skutočnosti všetci čakajú na prvý septembrový týždeň. Na jeho konci by totiž mala Európska centrálna banka odhaliť, čo hodlá robiť s (očividne neudržateľnou) situáciou na periférii eurozóny. Konkrétne, či opäť začne intervenovať na trhoch so štátnymi dlhopismi, a za akých podmienok. Jej prezident Mario Draghi bojuje zákopovú vojnu s nemeckými centrálnymi bankármi, ktorí podobné opatrenie odmietajú. No keďže už získal opatrný súhlas nemeckej kancelárky, nejde už o to „či", ale „za akých podmienok".

Krajiny, ktorým takto ECB pomôže, budú musieť súhlasiť s plánom „hospodárskych reforiem". To je cena za súhlas Angely Merkelovej a ďalších "rozpočtových jastrabov". Lenže Európska centrálna banka by mala byť politicky nezávislá. Jej pôvodným mandátom je udržanie cenovej stability (čo neznamená, že nemá intervenovať vôbec — rozpad menovej únie je ultimátnym ohrozením cenovej stability). Keďže to už očividne neplatí a banka presadzuje konkrétne hospodárske opatrenia, je namieste sa pýtať, aké sú, kto ich diktuje a čo spôsobujú.

Je takmer isté, že podmienky pripojené k pomoci ECB budú vychádzať z logiky „rozpočtových jastrabov". Ich hospodárska politika už dokázala priviesť väčšinu krajín menovej únie do recesie alebo na jej okraj.

Intervencia ECB na trhoch s dlhopismi je dnes pravdepodobne nevyhnutná na prežitie eurozóny. Nik okrem centrálnej banky na to nemá prostriedky. Španielsko, a predovšetkým Taliansko, nedokáže udržať nad vodou trvalý euroval, aj keby naplno fungoval. Zároveň však tie isté intervencie budú nadviazanými podmienkami podkopávať možnosti hospodárskeho oživenia a budú nástrojom ďalšieho okliešťovania sociálnych systémov.

Jednou z kolísok dnešnej Európy je Taliansko. V jeho mestských štátoch sa na konci stredoveku rodila politika, ako ju poznáme dnes. Jeho umelci a myslitelia zbavovali človeka strachu z nedosiahnuteľných autorít. Jeho obchodníci a bankári kládli základy súčasného hospodárskeho systému — s diaľkovým obchodom, medzinárodnou deľbou práce, mobilným finančným kapitálom. Jeden z nich, Lorenzo de Medici, zvaný Veľkolepý, vo svojom životopise o vzťahu medzi mocou a peniazmi poznamenal: je ťažké byť bohatým človekom vo Florencii, buď jej vládnete, alebo vás zničia.

Na jeseň sa začne ďalšie.