Jediná lékařská pohotovost v Brně a letošní krajské volby

Petr Kolman

Kraj by měl lékařské pohotovosti určit jako svou prioritu a zabezpečit pro občany více než jednu službu lékařské pohotovosti pro celé Brno a okolí, jak je tomu nyní.

Letos budou krajské volby, a tak mám vedle typického planého mudrování o likvidaci korupce návrh na jasné téma, které by pomohlo hodně lidem. Problém, který se netýká jen Brna, ale se vyskytuje analogicky po celé ČR.

V celém Brně a okolí totiž funguje jen jedna jediná lékařská pohotovost pro dospělé (mimo toho existuje jen jedna pohotovost pro děti, a též jen jedna zubní), a to v Úrazové nemocnici na  Ponávce. Lidé se leckdy mylně domnívají, že pokud u nich náhle dojde ke zhoršení jejich zdravotního stavu či úrazu mimo ordinační dobu jejich lékaře, že mohou jít do kterékoliv nemocnice v Brně, žel tomu tak není. Před např. fakultními nemocnicemi v Brně se můžeme setkat s informačními tabulemi - zde není lékařská pohotovost - nutno jít na pohotovost na Ponávce.

Celá situace mimo jiné vede k tomu, že lidé nadužívají rychlou záchrannou službu - tedy volají 155 i v hodně nepříjemných, ale život ne zcela ohrožujících případech. Pro úplnost nutno dodat, že ve zcela zásadních případech ohrožujících život Vás ze zákona musí přijmout i v nemocnici, která nekoná lékařskou pohotovost (tedy i v jakékoliv jiné než na Ponávce), což se dle mých informací i většinou děje, nicméně pro občana se závažnými komplikacemi je v tu chvíli krajně obtížné určit, zda jeho konkrétní stav je či není život ohrožující (resp. způsobující nevratné dlouhodobé zdravotní komplikace). Tedy zda je případ pro „normální pohotovost“, anebo je s tím možno jít například i do fakultní nemocnice.

Stranou též ponechme, že lékaři sami v mediích lidi hojně (a správně) nabádají, aby v případě komplikací a úrazů ihned vyhledali lékaře, že každá minuta může být rozhodující.

Mám za to, že odbor zdravotnictví krajského úřadu by například ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními a zdravotní pojištovnami měl vydat komplexní informaci, kdy a kam se mají občané obracet mimo ordinační doby svých praktických lékařů, které většinou končí kolem jedenácté hodiny dopolední. A tuto za pomoci medií a úředních, případně nemocničních webů rozšířit do obecného povědomí, pokud možno i v anglickém a německém jazyce, jelikož na území jihomoravského kraje pobývá i řada cizinců.

Zřizování a organizace lékařských pohotovostí spadá ze zákona pod kraj a nikoliv pod město, jak se též mylně domnívá řada lidí, proto myslím, že toto je jasné téma pro krajské volby. Oponent namítne: zdravotnictví stojí spoustu peněz, nemůžeme mít pohotovost v každé ulici. To samozřejmě ano, ale jedna jediná pohotovost pro celé Brno a okolí mi přijde opravdu málo. Nota bene, jak zaznamenala vloni i jihomoravská MF Dnes (19.7.) a další media, ani lékařům z jediné brněnské pohotovosti se tento stav nelíbí , jsou, dle svých slov , přetížení.

Nabízí se řešení, aby kraj zřídil a platil ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a státem službu lékařské pohotovosti např. i v jiných nemocnicích v Brně. Mám za to, že kraj by měl lékařské pohotovosti (a zdravotnictví vůbec) určit jako svou prioritu - tedy nejen verbálně! A zabezpečit pro občany města Brna a okolí - aglomerace s takřka půlmilionem lidí - více než jednu službu lékařské pohotovosti!

Jako právníka mě napadá situace, že poškozený pacient, který nebyl přijat k ošetření v jiné nemocnici (odlišné od ÚN Ponávka), navíc například odmítnutý vrátným (jak bylo popsáno například v MF Dnes 28.5.2012), se bude následně na odpovědných orgánech domáhat náhrady škody. Nechci malovat čerta na zeď, ale jen advokátů nyní působí v ČR přes jedenáct tisíc, takže je velká šance, že poškozeným může být například příbuzný advokáta či jiného právníka....

Jak si pozorný čtenář jistě povšiml, cílem mého textu není kritika práce lékařů, kterých si velmi vážím, ale organizace lékařské pohotovosti v městě Brně a okolí.

A na závěr jedno obecnější povzdechnutí: politici by se v rámci krajských voleb mohli věnovat i skutečným tématům, které trápí lidi, a ne si vyřizovat účty z celostátní politiky, k čemuž jsou, jak jsme byli svědky při minulých krajských volbách, velice náchylní.

Nevím, jak ostatní čtenáři, ale já politiky razící koncept jediné lékařské pohotovosti pro několik stovek tisíc lidí volit nebudu, ani kdyby měli sebekrásnější billboardy!