Indie a Čína chtějí chránit klima i levné uhelné elektrárny

Petr Salamon

Brazílie, Indie, Čína a Jihoafrická republika vytvořily skupinu BASIC, která bude koordinovat svůj postup na jednáních o změnách klimatu. Na setkání v Dillí se čtyři rozvojové velmoci shodly, že kodaňská dohoda nemá právní základ.

Brazílie, Jihoafrická republika, Indie i Čína vytvořily koalici pro společný boj se změnami klimatu BASIC. Své závazky v boji změnám klimatu jednotlivě předloží do konce ledna, což je lhůta, k jejímuž dodržení nad rámec Kodaňské dohody vyzvali dánský premiér Rasmussen a generální tajemník OSN Pan Ki-Moon.

Setkání v Indii se zúčastnili ministři životního prostředí Brazílie Carlos Minc, Jihoafrické republiky Buyelwa Sonjicová a Indie Džajram Rameš. Čínu zastupoval místopředseda Národní komise pro rozvoj a reformu, Sie Čen-hua. Na setkání v Dillí zdůrazňili, že Kodaňský dokument nemá na rozdíl od Kjótského protokolu žádný právní základ.

Čtyřce států jde o to, aby se nepodařilo v tichosti pohřbít Kjótský protokol, který vychází z principu společné odpovědnosti, ale stanovuje závazky pouze na straně průmyslově vyspělých zemí.

Indický ministr životního prostředí Rameš na závěrečné tiskové konferenci uvedl: “Podporujeme dohodu z Kodaně. Všichni jsme ale jednomyslně dospěli k názoru, že nejde o samostatný dokument, ale pouze o příspěvek do vyjednávání v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu kodifikující dvojkolejný prinicip společné odpovědnosti a rozdílných závazků.“

Čtyřka si také dala záležet na manifestaci loajality skupině nejchudších zemí G77, jejíž pozici v Kodani Indie, Čína, Brazílie a Jihoafrická republika podkopávaly. Sie Čen-hua řekl, že cíle čtyřky BASIC se shodují se zájmy rozvojových zemí. „BASIC se postaví do čela boje proti emisím skleníkových plynů. Bude se držet politiky společné odpovědnosti, ale diferencovaných závazků. V žádném rozhodnutí nepůjdeme proti zájmům koalice nejchudších zemí světa G77," uvedl zástupce Číny.

Země BASIC vyzvaly rozvinuté země, aby urychleně rozdělily deset miliard dolarů, které slíbily nejchudším a ostrovním státům pro boj se změnami klimatu pro tento rok. Skupina BASIC se podle brazilského ministra Mince navíc rozhodla vytvořit svůj vlastní fond pro tyto státy. „O jeho výši se rozhodne na naši našem příštím setkání v Jihoafrické republice,“ doplnil Minc.

Novou právně závaznou dohodu nepřinesla jednání v Kodani, ale má ji podle skupiny BASIC přinést až konference v Mexiku. Představitelé zemí BASIC rovněž vyzvali Dánsko, aby na březen svolalo zasedání vyjednávacích skupin do Kodaně. Také chtějí, aby do mexické konference proběhlo alespoň pět takových jednání.

Greenpeace ve své tiskové zprávě snahu skupiny BASIC podpořit ohrožené země zajištěním jejich účasti na jednáních přivítalo. „Doufáme, že se tato snaha projeví na příštím zasedání skupiny v dubnu.“

BASIC podle Greenpeace musí předvést svůj úmysl ocitnout se v čele boje proti změnám klimatu snahou o spravedlivou, ambiciózní a právně závaznou dohodu. Musí přimět bohaté státy k dostatečnému snížení emisí skleníkových plynů a samy si rovněž stanovit ambiciózní závazky.

Vrchní čínský vyjednavač k otázce klimatických změn Sie Čen-hua ovšem v Dillí šokoval svou poznámkou, že je třeba si zachovat otevřenost v otázce, zda globální oteplování způsobuje člověk, anebo je důsledkem přírodních cyklů.

Dalším činem, který upřímnost úmyslů čtyřky BASIC zpochybňuje, je masivní odpor

těchto států i dlších rozvojových proti snaze Obamovy vlády zapovědět Světové bance další financování uhlených elektráren. V dopise podepsaném devadesáti rozvojovými zeměmi, který obdržel šéf Světové banky Robert Zoellick se plán Spojených států označuje za "nerovnoprávný a neakceptovatelný."

Podle Číny a Indie je hlavním cílem Světové banky odstranění chudoby a výstvaba uhlených elektráren, které jsou levným zdrojem energie, je podle těchto zemí životně důležitá. Obě země současně upozornily, že 26 % instalovaného výkonu uhlelných elektráren ve světě připadá na Spojené státy.

Další informace:

IPS ‘Copenhagen Accord Not Legal, Kyoto Protocol Is’

Guardian Climate change: Chinese adviser calls for open mind on causes

Energy and Environment Daily China, India and others hit back at new U.S. coal rules