Platforma Stop vládě blokovala ministerstva

Vratislav Dostál

Obdoráři a občanští aktivisté uspořádali u ministerstev školství a kultury protivládní happening. Upozornili tak na negativní dopady reforem a škrtů. Iniciativa Za svobodné vysoké školy předala ministrovi školství otevřený dopis.

Platforma Stop vládě, která sdružuje odboráře a občanské iniciativy, v úterý uspořádala happening u ministerstev školství a kultury. Okolo 9:00 ráno aktivisté zahájili před petičním stanem sérii kulturních a debatních aktivit. Protestující současně předali otevřený dopis ministrovi školství Petru Fialovi.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Celodenní program pak nabídl vystoupení zástupců mateřských, základních, středních i vysokých škol, jež veřejnost informovala o záležitostech a názorech představitelů zmíněných vládních resortů.

Premiér a předseda ODS Petr Nečas ještě dopoledne takzvanou blokáda úřadů, která nabídla mimo jiné scénky, hudební vystoupení i debaty pro veřejnost, odsoudil. Podle něj je něco jiného demonstrovat a něco jiného se pokoušet zamezit jiným v přístupu do zaměstnání.

„Něco jiného je demonstrovat, vyjádřit svůj názor, a něco jiného je pokoušet se zamezit jinému v přístupu do jeho zaměstnání nebo na úřad, kde chce něco projednávat," uvedl Nečas pro ČTK s tím, že jde o akce násilného typu, které ruší veřejný pořádek. „Z této snahy odborů přímo čiší jako sláma z bot snaha eskalovat napětí ve společnosti a dále vyvolávat napětí a problémy," doplnil premiér.

Ministr školství Petr Fiala naopak protestujícím přislíbil dialog. Ke splnění tohoto slibu mu poskytla ideální příležitost iniciativa Za svobodné vysoké školy, jejíž zástupci mu v úterý předali otevřený dopis. Autoři dokumentu tvrdí, že jsou znepokojeni stavem vysokého školství v zemi. Podle studentů navíc plánované změny v resortu školství vážně ohrozí akademické svobody potlačováním nezávislosti vysokých škol a zaváděním deformujících tržních principů.

„Připomínky a námitky vysokoškolských reprezentací nebyly respektovány a nesouhlasné projevy se setkávaly pouze s arogancí bývalého ministra. Vážíme si Vašeho zájmu o změnu přístupu v projednávání zamýšlených kroků ze strany ministerstva. Situace kolem vysokoškolské politiky je však přinejmenším nejasná. Proto se na Vás obracíme otevřeným dopisem s několika otázkami,“ vysvětlili autoři dokumentu.

Pozastavili se totiž nad tím, že Fialova dosavadní vyjádření vyvolávají dojem, dle kterého se ve svém kurzu nijak významně neodchýlí od původních principů, jež navrhoval jeho předchůdce Josef Dobeš.

„Deklarované zavedení zápisného namísto kritizovaného školného je zde jedinou faktickou a dosud známou ,změnou‘,“ připomněli studenti Fialovi s tím, že posun v rétorice nijak nevyvrací dosud předložené argumenty proti zpoplatňování studia na veřejných vysokých školách.

Současně iniciativa Za svobodné vysoké školy tvrdí, že debata o zavedení zápisného zastínila další témata důležitá pro budoucnost vysokého školství. „Podle výhledu státního rozpočtu na další roky se má dále snižovat státní příspěvek na vzdělávací činnost. Už dnes se však Česká republika se svými výdaji na školství ocitá na samém chvostu mezi zeměmi EU i OECD,“ uvedli autoři otevřeného dopisu.

Podle nich jsou ale chybějící finance základní strukturní problém, který podle jejich mínění zavádění poplatků jakéhokoli druhu nevyřeší, nýbrž naopak prohloubí.

„Dalšímu propadu v kvalitě poskytovaného vzdělání a následnému společenskému úpadku může být zabráněno jedině tehdy, pokud se školství stane zásadní politickou a rozpočtovou prioritou,“ uvedli zástupci iniciativy v dopise s tím, že by současně mělo být upuštěno od veškerých škrtů v resortu školství a nastoleno udržitelné financování, které se bude rovnat alespoň evropskému průměru.

Žádají proto Fialu, aby jim zodpověděl deset otázek, které považují za zásadní pro budoucnost českého školství. Kromě dotazu, zda se současný ministr školství považuje za zastánce přímé platby za studium, se jej ptají například na to, zda považuje současnou formulaci věcných záměrů zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentů za dostatečnou pro vypracování paragrafového znění a jeho předložení do poslanecké sněmovny.

Kompletní znění dopisu iniciativy Za svobodné vysoké školy naleznete na stránkách Deníku Referendum tady.

    Diskuse