Druhá letošní Sedmá generace se věnuje tématu sdílení

Redakce DR

Společensko-ekologická revue Sedmá generace vydala své druhé letošní číslo. Přináší rozhovor s Romanem Sikorou, recenzuje Antonína Límana a Karla Vachka, píše o rozchvacování půdy korporacemi a na titulní straně má vrabce!

Druhé číslo 21. ročníku společensko-ekologického časopisu Sedmá generace si jako ústřední téma zvolilo rozličné projevy sdílení, neboli aktivit, které upřednostňují společné vlastnictví či bezplatnou výměnu zboží.

Kromě textu Karla Dolejšího a přehledového článku mapujícího soudobé sdílení od Jana Miesslera a Elišky Balharové hlavní téma utváří rozhovor s ředitelem britské komunitní organizace Stroud Common Wealth Martinem Largem.

Seriál Kurz mediální sebeobrany tentokrát obohacuje článek Zuzany Vlasaté na téma využívání sociálních sítí občanskými aktivisty. Autorka si mimo jiné všímá, že české ekologické hnutí zatím až na výjimky prakticky nevyužívá twitter.

Pravidelný mediální sloupek v Sedmé generaci vede autor Deníku Referendum Jan Miessler a tentokrát mu v něm vyšla mimo jiné půvabná hříčka s pořekadly: „V okamžiku, kdy politici vedou zemi ne od desíti k pěti, ale od pěti k nule, lze pouze znovu a znovu opakovat, že nula od nuly pošla. Budiž jí země lehká.“

Nové číslo 7.G dále rovněž přináší reportáž Elišky Hlízové z jinonické záchranné stanice volně žijících druhů živočichů a také dva rozhovory s pravidelnými autory Deníku Referendum, s Romanem Sikorou a s Milanem Smržem.

Pravidelné průhledy do sociálně-ekologických problémů světa tentokrát zastupují překlady článků o zamýšlené další vlně industrializace Arktidy, o vztahů průmyslové živočišné výroby a klimatických změn a také o stupňujících se mezinárodních konfliktech o vodu. Barbora Bakošová píše o hrozivé tempu, s nímž nadnárodní korporace skupují půdu.

Kulturní rubrika Zahrada přináší recenzi filmu If a Tree Falls: A Story of the Earth Liberation Front, který uvedl letošní festival Jeden svět, a recenzi posledního díla Karla Vachka Tmář a jeho rod andb Slzavé údolí pyramid. Recenzovanými knihami jsou Filosofický význam současné ekologické krize Rudolfa Kolářského a výběr ze tří století japonských haiku, který uspořádal Antonín Líman a pod titulem Chrám plný květ jej vydala Dharma Gaia.

V seriálu připomínajícím osobnosti českého ekologického hnutí vyšel text šéfredaktora Deníku Referendum Jakuba Patočky připomínající spoluzakladatale Hnutí Brontosaurus a redaktora Mladého světa Josef Velek: ekologický ombudsman 80. let, který v rámci partnerství Deníku Referendum a Sedmé generace vychází i v DR.

Vybrané texty z nového čísla si lze přečíst na webu www.sedmagenerace.cz, kde lze také získat informace o předplatném i místech přímého prodeje.