TI: Zákon o úřednících musí zavést transparentní personální politiku

Vratislav Dostál

Podle Transpareny International musí zákon umožnit odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci veřejné správy. Samotný zákon o úřednících navíc nestačí: musí být doprovázen vytvořením organizační struktury, která zaručí jeho naplňování, upozorňuje TI.

Kabinet Petra Nečase připravuje nový zákon o úřednících, jehož cílem je oddělit státní správu od politiky. Vláda již uložila ministerstvu vnitra vypracovaní jeho paragrafované podoby. Podle Transparency International (TI) musí novela zavést zejména transparentní personální procesy ve státní správě. „Není možné státní správu budovat na kamarádech ministrů z politiky či byznysu,“ uvedl v tiskovém prohlášení Radim Bureš z TI.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Fungování státní správy v České republice je dlouhodobě hodnoceno jako neodborné, neefektivní, netransparentní a nekoordinované. Podle Bureše ale ani v současnosti vznikající nový zákon o úřednících nezaručuje zlepšení stávajícího stavu. „Přestože přijetí nového zákona pro možná až 150 tisíc úředníků není drobnou resortní normou, chybí jasné politické vedení přípravy zákona,“ uvedl Bureš. TI pro podle něj vyzvala předsedu vlády k převzetí vedoucí role.

Podle Bureše totiž vzniká nad paragrafovým zněním zákona akutní potřeba otevřené odborné diskuse, neboť zákon musí být schopen naplnit svůj cíl, tedy vést k odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci veřejné správy. „Přitom samotný zákon o úřednících nestačí, musí být doprovázen vytvořením organizační struktury, která zaručí naplňování zákona,“ vysvětlil s tím, že respektování profesionální a politické nezávislosti úředníků by měl garantovat ředitel úřadu. „Soudní ochrana je příliš zdlouhavá,“ doplnil Bureš.

Klíčovou složkou modernizace státní správy je podle TI odlišná forma odměňování státních úředníků. „Po úřednících se požaduje profesionalita, apolitičnost a loajalita ke státu. Když však můžete ze dne na den přijít např. o 70 — 90 procent platu jen na základě subjektivního rozhodnutí nadřízeného, pak dostává přednost loajalita vůči nadřízeným a profesionalita i apolitičnost strádají,“ vysvětlil Radim Bureš.

TI proto doporučuje omezit nenárokovou složku mzdy na část, nikoli násobek složky nárokové. „Nenároková složka by neměla přesahovat 30 procent tabulkového platu,“ myslí si Bureš.

Transparency International také upozornila na to, že nefunkčnost státní správy úzce souvisí i se zpochybňovanou schopností České republiky čerpat ze strukturálních fondů Evropské unie. „Svůj podíl na současném tristním stavu státní správy má neexistence zákonné úpravy postavení úředníků. Česká republika jako v podstatě jediný stát EU nemá postavení státních úředníků upraveno právně účinným zákonem, a porušuje tím i svoji ústavu,“ uvedla protikorupční organizace v tiskovém prohlášení.

Podle ředitele TI Davida Ondračky je proto nové programovací období příležitostí pro vytvoření implementační struktury, která bude efektivnější, přehlednější a bude lépe schopna předcházet podvodům a manipulacím s evropskými fondy. TI současně požaduje jasné priority operačních programů pro příští období a zrušení regionálních operačních programů.

„V rozdrobeném systému resortních a krajských čtyřiadvaceti operačních programů není možné pokračovat“, uvedl Ondráčka s tím, že nové programovací období musí být založeno na několika málo průřezových klíčových tématech koordinovaných centrálně. „Regionální operační programy musí být zrušeny a nahrazeny centrálně koordinovanými programy zaměřenými na jednotlivá témata,“ vysvětlil.

    Diskuse