Děti Země začaly přijímat nominace na Ropáka roku

Vratislav Dostál

Děti Země vyhlasily jubilejní dvacátý ročník ankety o antiekologický čin Ropák roku a sedmnáctý ročník ankety o antiekologický výrok Zelená perla roku. Kandidáty může navrhovat kdokoli z veřejnosti do 26. března.

Ekologická organizace Děti Země Brno vyhlásila jubilejní dvacáty ročník ankety o antiekologický čin Ropák roku a sedmnáctý ročník ankety o antiekologický výrok Zelená perla roku.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Kandidáty může do 26. března 2012 na jejich adresu či e-mail dz.brno@ecn.cz posílat kdokoliv, pokud uvede jejich jména a důvod navržení, respektive citaci výroku. Formuláře pro vyplnění jsou i na webu Dětí Země.

Ropáka 2011 a Zelenou perlu 2011 jako první osoba ve stejném roce získal bývalý ministr životního prostředí Pavel Drobil z ODS. Výsledky obou anket budou zveřejněny 27. dubna v 11 hodin na tiskové konferenci v Brně. Anketa Ropák je nejstarší novodobou anketou o nějakou významnou a mediálně známou anticenu.

Podle Miroslava Patrika z Dětí Země zatím nelze jasně říci, kdo je horkým kandidátem k získání ropáka a zelené perly, neboť nominace teprve podle jeho slov ekologové shromažďují.

„Nicméně zatím je nejčastěji navrhován ředitel Správy CHKO a Národního parku Šumava Jan Stráský, který nařídil kácení stromů s kůrovcem u Ptačího potoka loni v létě v parku bez povolených výjimek ze zákona o ochraně přírody a krajiny, což ombudsman ve svém aktuálně týden starém stanovisku označil za fatální porušení zákonů, přičemž zásah policie proti účastníkům blokády prohlásil loni v říjnu plzeňský krajský soud za antidemokratický,“ doplnil Patrik.

Na Zelenou perlu 2011 podle něj Stráský kandiduje například s výrokem, dle kterého „je zákon dodržován tím, že bude neustále porušován, ale jeho porušování bude kryto jím umožněnými výjimkami“. „Kvůli trapnému rámci legislativních možností nemůžeme postupovat čistě racionálně,“ zní pak podle Patrika další z nominovaných výroků, jehož autorem je Jan Stráský.

U kandidáta na ropáka za rok 2011 je nutné uvést důvod, tedy prosazovaní nějakého škodlivého záměru, vydání závažného rozhodnutí nebo hlavní podíl na realizaci nějaké antiekologické stavby.

V loňském roce bylo na ropáka nominováno třiadvacet osob. U kandidáta na perlu je nutné uvést jméno autora výroku a jeho text a zdroj. Loni bylo zasláno čtyřiapadesát výroků.

Titul Ropák 2010 získal ministr životního prostředí Pavel Drobil za plán oslabit pravomoce ministerstva životního prostředí, za podporu vyloučení veřejnosti ze stavebních řízení, za pasivitu schválit novou vyhlášku o kácení mimolesních dřevin podél silnic, za plán přesunout peníze z operačního programu životní prostředí na ekodukty a protihluková opatření podél silnic, za úvahy porušit princip bezzásahovosti v I. zónách Nnárodního parku Šumava, za podporu stavby nových spaloven v ČR, za snahu snížit přísnost České inspekce životního prostředí při udělování pokut, za návrh zařadit výrobu elektrické energie z jaderných elektráren mezi obnovitelné zdroje.

Vítězem ankety Zelená perla 2010 se stal ministr životního prostředí Pavel Drobil, který dne 12. 9. 2010 v článku pro server iHned.cz mimo jiné ucedl, že by Evropská unie měla přehodnotit svůj vztah k jádru. „Bez toho, že jadernou energii prohlásíme za čistý, obnovitelný zdroj, nemáme šanci splnit dvacetiprocentní cíl podílu těchto zdrojů na výrobě elektrické energie, který si Evropa vytýčila,“ napsal tehdy Drobil.

    Diskuse