Dezorientace zase po čase (a na nějaký čas)

Jiří Guth

Příležitostné „vydání“ výpisků ze sobotních (18. února 2012) Lidových novin, zejména jejich přílohy Orientace, a glos k nim. Tentokrát mj. o sokolech, dobře stárnoucích materiálech, vosách, papežích a Jiřině Šiklové.

Petr Zídek v hlavním článku přílohy Orientace popisuje Příběh jedné vyhaslé vášně. Onou vášní je míněna sto padesát let stará myšlenka sokolská, u jejíchž počátků stáli dva... dnes by se - podle etnického původu a mateřského jazyka - řeklo Němci, Heinrich Fügner a Friedrich Tiersch, známější pod jmény, která později přijali spolu s českou identitou: Jindřich Fügner a Miroslav Tyrš. Z nejednoduchých dějin „spolku, který ovlivnil české dějiny jako žádný jiný" se zastavme u roku 1948. Tam by se jistě hodilo doplnit aspoň odstavec navíc, protože bez něj se dozvíme jen to, že nová vláda po únorovém převratu „se spokojila s výměnou starosty Sokola". Po sletu, který se konal na přelomu června a července a který se stal velkou protikomunistickou manifestací, bylo „do listopadu 1948 ze Sokola vyloučeno jedenáct a půl tisíce osob a patnáct set dalších zbaveno funkcí". Soudím, že něco takového bylo při tradičně demokratickém a decentralizovaném uspořádání onoho spolku možné, jen pokud komunistická moc byla zasáhla daleko silněji a jaksi šířeji než jen pouhou „výměnou starosty".

  Diskuse
  February 26, 2012 v 16.52
  Komentáře k textům na vzpomínkovém večeru na V.H. v Třeboni
  Pane Guthe, děkuju Vám za Vaše a Pithartovi komentáře ke čteným textům vzpomínáného autora.
  Nejsem si jistý zda v našem relativně prosperujícím regionu, je větší potenciál pro podporu odporu k současné penězi a jejich zloději prováděné politice, proto jsem byl rád za slova kritiky aktuální, veřejně řečené ač ještě umírněné.
  Nebude v rámci programu Křesťanské akademie prostor pro osobní diskuzi například s některými autory DR (Jiří Silný, Tomáš Tožička atd...) ?
  Jezdit na diskuze do Prahy není právě levné a i jihovýchodní část jižích Čech by si takovéhle návštevy zasloužila.