Úřad povolil stavbu spalovny odpadů v Komořanech. Ekologové se odvolají

Vratislav Dostál

Mostecký stavební úřad povolil stavbu spalovny odpadů v areálu teplárny v Komořanech na Mostecku. Námitky ekologických sdružení Duha a Arnika podle Mosteckého deníku zamítl. Ekologové podají proti rozhodnutí úřadu odvolání.

Stavební úřad v Mostě povolil stavbu spalovny odpadů v areálu teplárny v Komořanech na Mostecku. Vedoucí programu toxických látek a odpadu v Arnice Jindřich Petrlík pro Deník Referendum uvedl, že podají proti rozhodnutí úřadu odvolání.

„Sice jsme rozhodnutí zatím neobdrželi, nicméně už nyní mohu říct, že se proti němu odvoláme. Podle našeho názoru rozhodnutí stavebního úřadu nevzalo v potaz neostatky stavby a její dopady na životní prostředí,“ uvedl Petrlík.

Odpůrci spalovny totiž k plánované stavbě vznesli opakovaně mnoho kritických připomínek. Podle ředitele teplárny United Energy Petra Mareše ale stavba čistotu ovzduší v regionu nijak zásadně nezhorší.

Ekologové ale s Marešem nesouhlasí. Podle nich navíc vedle zhoršení situace ve městě, které patří k nejzaprášenějším v republice, doposud není dořešené nakládání se zbytky po spalování či systém návozu odpadu, který podle nich výrazně zvýší dopravní zátěž na silnicích. Vhodnější a na počet pracovních míst i výhodnější by prý bylo, kdyby se odpad řádně kompostoval.

„Spalovna je řešena velmi moderně, navíc vyřeší jiný ekologický problém. A Česko musí množství komunálního odpadu snižovat," oponuje pak ekologům Mareš.

Ekologové kritizují také nezákonné vydání kladného stanoviska krajského úřadu Ústeckého kraje a Krajské hygienické stanice. Tyto dvě instituce pole nich vydaly souhlasné stanovisko dříve, než byly seznámeny se závěry posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), což podl nich svědčí minimálně o tom, jakou pozornost tak závažné stavbě věnují.

Produkce odpadů v přepočtu na jednoho občana je v Ústeckém kraji jednou z nejvyšších v celé České republice. „Pokud by se Ústecký kraj zaměřil na prevenci, produkce odpadů by se výrazně snížila a je otázka, zda by budování spalovny bylo pak i nadále opodstatněné," okomentoval současný stav Matěj Man ze sdružení Arnika.

Plánované zařízení má spalovat 150 000 tun komunálního odpadu ročně. Majitelem komořanské teplárny je Energetický a průmyslový holding, v němž drží čtyřicetiprocentní podíly skupiny J&T a PPF, zbylých 20 procent vlastní Daniel Křetínský.

Další informace:

Českénoviny.cz Stavební úřad povolil postavení spalovny odpadů v Komořanech

    Diskuse
    BV
    December 28, 2011 v 20.35
    Přikryjou nás odpadky?
    Protesty ekologů proti všemu už dávno se staly nechutnými.Jejich představy jsou těžko pochopitelné-v daném případě přece jim musí být zřejmé-pokud jsou dostatečně inteligentní- že do nekonečna navážet odpad na skládky nejde.Přestat by to mohlo pouze v ideálním případě,kdyby všichni ten odpad nejen třídili,ale kdyby ho také někdo odvážel a zpracovával-podívejte se,jak ty kontejnery vypadají,než je odvezou a jak to vypadá kolem nich.Nehledě na ty bezdomovce,kteří v tom bydlí.Spalovny řeší likvidaci odpadu,získávají ttepelnou energii,mohou dodávat elektřinu a vytápět budovy.Kromě toho se z nich také získává dosti užitečného materiálu.Takže ve skládce tohle všechno mizí a jen to vyrábí další odpad-viz požáry skládek.Už delší dobu je zřejmé,že ekologické organizace jsou jen zbytečnou překážkou v organizaci společnosti a jejich hlavním cílem je se zviditelnit,tak jak nám to ukázal velice názorně pan Bursík.