Nepřipravená sociální reforma už za šest týdnů

Martina Hendrychová

Vedoucí oddělení péče o zdravotně postižené a důchodce Martina Hendrychová píše v otevřeném dopise ministru Jaromíru Drábkovi o katastrofální nepřipravenosti sociální reformy, která od nového roku zasáhne řadu lidí.

Dobrý den pane ministře,

po několika měsících se na Vás obracím znovu a navazuji na dopis pana Zdeňka Kadlece, ředitele odboru kabinetu ministra, ze dne 24.6.2011 pod č.j. 2011/47112-21, kterého jste pověřil odpovědí na můj dopis ze dne 11. 6. 2011.  Pan Kadlec ve svém dopise a stejně tak i vy sám v prvním dopise ze dne 29. 4. 2011 jste mne ubezpečoval, že sociální reforma je připravována s dostatečným předstihem a ve spolupráci s odbornými pracovníky. Dnes jsme měli možnost se s odbornými pracovníky vašeho ministerstva, vašimi odbornými poradci, poznat, a to při volné debatě nad sociální reformou a jejími dopady, debatu organizovalo v Liberci sdružení Esy Handicap Help.

Musím vám říci, pane ministře, že to byl pro všechny z nás skutečně nezapomenutelný zážitek. V téměř čtyřhodinové debatě se nám, tedy představitelům obecních úřadů, krajského úřadu, úřadu práce, poskytovatelům sociálních služeb i samotným klientům, nedostalo jedné jediné konkrétní a jasné odpovědi na naše konkrétní otázky, které směrovaly jednak na praktické dopady vaší sociální reformy na zdravotně postižené klienty, a dále pak také na celkový výhled do budoucna.

Pominu fakt, že si zúčastnění poradci nedokázali poradit s konkrétními dotazy a všechny jejich odpovědi vyústili v mnohokrát zopakovanou větu „pošlete mi to prosím na mail, já se na to podívám a odpovím vám…“. Pominu i skutečnost, že pan Ing. Jiří Vondrák nedokázal přesvědčivě a srozumitelně vysvětlit smysl karty sociálních systémů pro zdravotně postižené občany a nedokázal přesně definovat, v jaké oblasti a jak velkou úsporu karta sociálních systémů přinese. Pouhé čtení snímků prezentace nás skutečně nepřesvědčilo o tom, že pan Vondrák ví, o čem mluví, a že tomu vskutku rozumí.

S velkým sebezapřením pominu i to, že ani přes opakované dotazy a vysvětlování vaši poradci „neporozuměli“ dotazům zdravotně postižených občanů ohledně toho, jaké dopady pro ně bude mít sjednocení posudkových kritérií ve věci průkazů mimořádných výhod a příspěvku na péči. V tomto bodě jsme se s vašimi poradci skutečně těžce minuli a rozhovor na toto téma se chvíli podobal onomu známému „já o koze a ty o voze …“ Pan Vondrák byl v rámci debaty dotázán, proč dochází k převodu agend pod jeden úřad, jaký to má všechno smysl. Pan Vondrák na toto reagoval odpovědí, že je nutné propojit jednotlivé informační systémy, zajistit komplexní informovanost pro uživatele těchto systémů.

Následoval zcela logický dotaz, proč se prostě a jednoduše nepropojí pouze informační technologie jednotlivých úřadů tak, aby pracovníci jednotlivých úřadů měli možnost nahlížení do ostatních agend, pokud to pro svoji práci potřebují. Odpověď pana Vondráka, „že to nejde …“ lze skutečně přijmout jen stěží. Co ale nemůžeme pominout v žádném případě je způsob, jakým pan Ing. Vondrák zlehčuje již tak náročnou a vyhrocenou situaci kolem převodu agend na úřady práce.

Na sklonku naší úžasné debaty, cca 10 minut před jejím násilným ukončením z důvodů nedostatku času vašich  poradců, se rozpoutala skutečně zajímavá diskuse na téma připravenosti převodu a zajištěnosti agend v lednu 2012 pracovníky úřadu práce. Kdo se pohybuje v této oblasti a chce slyšet a vidět, tak dobře ví, že toto téma je právě nyní velkým problémem a důvodem mnoha probdělých nocí nás všech. Delimitace pracovníků z obecních úřadů nejsou vůbec dořešeny, nejsou dořešeny prostory, kam mají delimitovaní pracovníci přejít, není dořešena technika, výpočetní technika, není dořešena komunikace mezi obecními úřady a úřady práce, ba co víc, pracovníci úřadu práce ještě ani dnes mnohdy neví, jakou agendu budou přebírat a v jakém rozsahu správního území! Nejsou schváleny ani prováděcí vyhlášky k novým zákonům…

Je toho dost, když pomyslíme, že za šest týdnů to má celé vypuknout. Nebudu znovu na tomto místě opakovat, že nebýt obrovské osobní angažovanosti a obětí (půl roku trvající nařízené přesčasy, nevybrané dovolené) pracovníků jak obecních úřadů, tak úřadů práce, celý systém výplaty dávek by se z důvodu nedostatku kapacit již v létě zhroutil, názor vašeho ministerstva je nám dostatečně znám. Nečekáme slova poděkování ani uznání, ale je skutečně zarážející a s podivem, že v takto vyhrocené chvíli váš poradce danou situaci komentuje slovy …“ já bych to neviděl tak černě, vždyť převod klientů na úřady práce bude postupný…“ Vůbec netušíme, o čem to pan poradce mluvil, protože jsme již bohužel nedostali prostor se ho na to zeptat.

Účinnost reformních zákonů je jasně dána ke dni 1. 1. 2012 a platí pro všechny klienty stejně. Ve svém prvním dopise jste mi mimo jiné napsal, že příčinou kritických hlasů je v mnoha případech nedostatečná informovanost o navrhovaných změnách, a to nejen u veřejnosti, ale i mezi pracovníky, jichž se tyto změny dotýkají.

Znovu Vás ujišťuji, pane ministře, že informováni jsme dostatečně, dle výsledku dnešní debaty si troufnu s čistým svědomím říci, že dokonce více, než někteří z vašich poradců. Naše velmi kritické hlasy jsou podloženy mnoha zkušenostmi z dlouholeté praxe a znalostí nejen dané problematiky, ale i terénu.

Přeji všem občanům této země, kterých se sociální reforma dotkne, aby ji přežili ve zdraví.

  Diskuse
  AJ
  December 6, 2011 v 1.21
  Paní Hendrychová
  Díky za vhled. O panice na úřadech práce už jsem taky ze zákulisí slyšela. Obrovské monstrózní nepřipravné přesuny, které snad ani fyzikálně nelze tak rychle provést, prostě tak rychle provedny budou. To je masakr.

  Co by se bývalo stalo, kdyby se na to pracovnící úřadů vybodli, nevzali to na svá bedra, nedělali přesčasy, distancovali se od toho? Bylo ji vyhrožováno? Nebo se báli, že by se to negativně odrazilo na klientech sociálního systému?

  Já si totiž nejsem jistá, zda by pro klienty (ať už seniory, nemocné či nezaměstnané) nebylo bývalo lepší, kdyby se to všechno zhroutilo, než ty brutální "reformy"...
  SH
  December 6, 2011 v 20.35
  NEPŘIPRAVENÁ? Omyl! Velice dobře připravená.
  V prvé řadě připomínám, že nikdy od roku 1990 nešlo v naší zemi, ba v žádném ze státu pohrobků Východního bloku o reformy, nýbrž o kontrarevoluční návrat do minulosti blízké, či vzdálené. Všechny změny byly velice dobře a dlouhodobě ideově připravovaný dokonce na globální úrovni.
  Tak i změny, které vláda pod komandem TOP09 ordinuje naší zemi, jsou velice dobře promyšlenými tahy na politické šachovnici. Centralizace Úřadů práce, převody kompetencí sociálních odborů a podobné kroky, sledují jediné. Prakticky dokázat neschopnost státu, aby se tím podpořila myšlenka nutnosti zprivatizovat i celou tuto sféru. Jako vždycky jde o metodu vytřískání soukromého zisku. V tomto případě individuálně bohatnout i z bezpodmínečné pomoci lidem, odkázaným jen na pomoc jiných.
  Toto už není pouze mafiánský kapitalismus, to je zhovadilost povýšená na systém.