Zelení: Nespokojenost nepatří Romům, ale vládě, krajům a obcím

Vratislav Dostál

Zelení podpořili občanskou iniciativu Nenávist není řešení, která na sobotu svolala pokojná shromáždění v Novém Boru a v Rumburku. Akce, kterých zelení zúčastní, chtějí být projevem nesouhlasu se šířením rasismu a solidarizací s místními Romy.

Strana Zelených v pátek podpořila občanskou iniciativu Nenávist není řešení. Ta se v reakci na vývoj situace na severu Čech, kde vzrůstá napětí mezi etnickými Čechy a Romy, rozhodla projevit nesouhlas s aktivitami krajně pravicové Dělnické strany sociální spravedlnosti a na tuto sobotu svolala dvě veřejné akce s cílem poukázat na nebezpečí rasismu.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

A mimoparlamentní Strana zelených pak v pátek vyjádřila podporu iniciativě s tím, že se jejich akcí zúčastní. Zelení také v příštích dnech představí návrh systémových kroků k řešení tíživé sociální situace mnoha lidí na severu Čech.

Podle předsedy zelených Ondřeje Lišky není prvotním zdrojem konfliktu na Šluknovsku rasismus, nýbrž dlouhodobě rostoucí sociální napětí.

„Kritickou sociální situaci řada místních obcí i kraj dlouho vědomě podceňovaly a současná vláda ji svými necitlivými reformami ještě významně vyostřuje. Nespokojenost, kterou si někteří nepřijatelně vybíjejí pogromy na Romech, ve skutečnosti patří těm, kdo ji svými opatřeními nebo lhostejností zapříčiňují: tedy vládě, krajům a obcím,“ nepochybuje Liška.

A podle člena předsednictva strany Matěje Stropnického dostává vláda plošným rušením sociálních dávek, nulovou politikou zaměstnanosti, pohrdavým přístupem k lidskoprávní agendě, nespravedlivým nastavením rozpočtového určení daní a vytvářením periferií a ghett obyvatele některých regionů bez ohledu na barvu pleti do neřešitelné sociální situace.

„Stejně jako mnohokrát v minulosti, nenávist vůči Romům jako skupině je nebezpečným hromosvodem pro frustraci obyvatel, kterým se nedaří o mnoho lépe,“ doplnil Stropnického Liška.

Podle zelených totiž namísto dlouhodobé odborné koncepční práce nejen v regionech, která logicky vede ke zlepšení sociální situace chudých, vláda, kraje i obce často volí represivní opatření, ignorují negativní fenomény posledních let jako je sestěhovávání chudých do ghett, či ruší nebo omezují přístup do zmíněných lokalit organizacím, které přispívají ke zlepšení situace.

  Diskuse
  AC
  September 13, 2011 v 11.26
  díky Kateřině a Džamile
  Za současnou situaci může jednoznačně stávající vláda svými
  asociálními kroky. V minulém období tomu bylo jinak: díky
  SZ, konkrétně iniciativě Džamily Stehlíkové a Kateřiny Jacques,
  vznikla agentura pro sociální začleňování, jejímž cílem bylo, aby
  v jednotlivých ohrožených regionech koordinovaly spolupráci
  jednotlivé složky: samospráva, neziskovky, policie, církve, školy atd.
  Kateřina Jacques pro řešení problémů v lokalitách mnoho udělala
  již ve funkci vládní úřednice, mající na starosti právě lidská práva.
  Do míst jezdila, koordinovala kroky se samosprávami i Romy,
  ve funkci poslankyně na problém upozorňovala, ve sněmovně
  navrhovala kupříkladu změnu pravidel pro sterilizace, které byly
  v minulosti nuceně prováděny na především romských ženách. U
  Romů i samospráv má Kateřina respekt. Bohužel, stávající vláda
  nechala vše dojít do krajností - situaci neřeší sociálními programy,
  ale sestěhováváním lidí do ubytoven (na čemž nemorálně vydělá
  vají různé realitky a pod.) a vodními děly. Tím problém nevyřeší,
  ale eskaluje. Ve funkci zmocněnkyně pro lidská práva je žena,
  která situaci neřeší. Je to sociální problém, který bude "reformami"
  eskalovat. Agentura potřebuje oživit. Kateřino, Džamilo, vraťte se!