Bludy vlády ve světle čísel II — historie jednoho zákona

Jiří Šteg

Vláda zásobuje veřejnost plejádou polopravd, účelových tvrzení a mýtů. Ať už z nekompetence, arogance nebo politické účelovosti předpokládají, že občané je budou přijímat tak, jak jsou jim předkládány. Podívejme se na některé z nich očima „tvrdých dat“. Tentokrát nikoliv čísel.

Dnešní čtení je velmi nezáživné a nudné, ukazuje však jak pracuje Parlament a jak probíhá diskuse o závažných normách, které dlouhodobě ovlivní život občanů ČR. Mapuje parlamentní cestu jednoho ze zákonů, který má zahájit tzv. reformu zdravotnictví. Jedná se o Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění neboli sněmovní tisk 325. Zákon mj. zavádí standardy zdravotní péče, čímž se otevírá prostor pro diskusi o jeho ústavnosti. Ve vztahu ke standardům je to především vztah ke článku 31 Listiny základních práv a svobod. Tento článek byl vychytrale zneužit při uzákonění tzv. regulačních poplatků, nyní je „testován“ podruhé, tentokrát mnohem závažněji.

Ponechme stranou věcný obsah zákona a věnujme se samotné proceduře. Návrh předložila vláda do Sněmovny 13. dubna a poslancům byl rozeslán 15. dubna jako sněmovní tisk 325/0. Prvním čtením prošel 3. května. 20. května zasedal sněmovní výbor pro zdravotnictví, který se návrhem nezabýval. 27. května zasedal výbor na zkráceném zasedání. Na výboru se objevil na nehlavičkovém papíře neoznačený a nepodepsaný materiál formou připomínající komplexní pozměňovací návrh. Ministr Heger to komentoval tak, že tento materiál se dostal na výbor omylem (!?) neboť se jedná o podklad pro jednání ODS a TOP 09 (nikoliv K9, jak je uvedeno v zápisu). Výbor nepřijal žádný závěr. Další zasedání výboru proběhlo 1. června a bylo na něm přijato usnesení č. 39, usnesení, které vycházelo z onoho „interního“ materiálu pro jednání mezi ODS a TOP 09. Z tohoto usnesení vyšly pozměňovací návrhy, které byly jako sněmovní tisk 325/2 předloženy 10. června Sněmovně k rozpravě a o kterých Sněmovna ještě ten den hlasovala! Během rozpravy byl předložen návrh na přerušení projednávání zákona, zamítnut. Dále byl předložen návrh na vrácení výboru pro zdravotnictví k dalšímu projednání, zamítnut. Poté byl předložen návrh na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin, schválen. Překotnost schvalování tohoto zákona byla podtržena dne 14. června publikací sněmovního tisku 325/3, který „z technických důvodů“ mění původní tisk 325/2.

Návrh vlády tedy byl poslaneckými iniciativami v období od prvního oficiálního projednávání na zdravotním výboru Sněmovny dne 1. června do 10. června (tj. 9 kalendářních a 6 pracovních dní) zásadně změněn formou komplexního pozměňovacího návrhu vypracovaného ministerstvem zdravotnictví. Vláda podala (vědomě?) návrh, který se „dopracovával“ ještě během parlamentní rozpravy, zřejmě bez účasti VV a bez možnosti, aby se k nim vyjádřili členové tripartity, o parlamentní opozici ani nemluvě. Padesátistránkový materiál byl předložen poslancům ve lhůtách, kdy nebylo možné jej ani přečíst, natož k němu zaujmout postoj. O rozsahu změn mezi vládním návrhem a konečným zněním si lze udělat obrázek porovnáním tisku 325/0 a 325/3 v programu MS/Word.

P. S.

Ministr Drábek před pondělním jednáním tripartity na námitky předsedy ČMKOS proti formě projednávání i obsahu zákona prohlásil, že vládní koalice je připravena o zákonu diskutovat a udělat v něm jisté změny aniž by měnila jeho základní směřování. A po jednání, na kterém k dohodě nedošlo, informoval, že odbory trvaly na vrácení zákona do druhého čtení, ve kterém se podávají pozměňovací návrhy, ale konkrétní připomínky neměly. „Nabídli jsme odborům diskusi nad jejich případnými konkrétními požadavky při nejbližší novelizaci, která bude během krátké doby“.

  Diskuse (2 příspěvky)
  Pavel Holubec, urban planner and territorial researcher
  June 21, 2011 v 10.58
  Co je to jednání a co ústupek?
  Od členů vlády se z médií neustále dozvídáme jak je ochotna jednat, diskutovat apod, ad absurdum a až do zblbnutí. Pokud by tato halasně avizovaná jednání vláda myslela vážně, znamenalo by to, že je ochotna ustupovat. Leč to se neděje.

  Jediný ústup je vždy do předem připravených pozic (navíc zpravidla do poslední chvíle utajených - v tom dostavá demokracie tuplem na frak), které vláda nebyla a není nikdy ochotna opustit (což neustále potvrzuje tím, že neustále omílá, že JEJÍ "reformy" jsou nezbytné a nutné). Pokud někdo mluví o "parametrických změnách", v praxi se ukazuje, že jde akorát o posun termínu schvalování: když to neprošlo, i kvůli formálním chybám, v pátek, schválí se to v úterý.

  Tohle není ani jednání, ani ustupování, ale vyčůraná zabedněnost.
  FJ
  František Jonáš, technik
  June 27, 2011 v 7.47
  No a v Listině základních práv a svobod...
  je i článek 23 a ten je na pořadu dne a proti této vládě a dalším , co neústavně obhajují svou politiku proti občanům a porušují, jak na běžícím páse sociální výdobytky a svobody, třeba na stávku....
  Článek 23
  Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

  Co s vládou a prezidentem, co porušuje Ústavní pořádky a třeba justice ?? Je Rampula ochráncem Ústavy a zákonů, nebo něčeho zcela jiného???