Ekologická sdružení protestují proti stavebnímu úřadu v Mikulově

Dušan Radovanovič

Stavební úřad žádost ŘSD ohledně silnice R 52 nezamítl, ale opět odložil. Je to nezákonné, stěžují si ekologické organizace.

Děti Země, sdružení Nebojsa a Ekologický právní servis nesouhlasí s usnesením stavebního úřadu v Mikulově. Úřad na rok přerušil územní řízení pro silnici R 5204 z Pohořelic do Ivaně. Ekologové se však domnívají, že mikulovští úředníci postupovali nezákonně, a odvolali se proto ke krajskému úřadu v Brně.

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud už v listopadu 2009 zrušil územní plán Břeclavska, měla být žádost Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) o vydání územního rozhodnutí zamítnuta. Úřad však řízení pouze přerušil, čímž jde podle názoru občanských sdružení na ruku ŘSD.

Stavební úřad v Mikulově přitom o stejném úseku rozhodoval už popáté. ŘSD totiž ani jednou nebylo schopné dodat všechny chybějící podklady. Úředníci sice zastavením řízení vyhrožovali, nesáhli k němu však ani nyní. Po zrušení územního plánu Břeclavska ale nemůže podklad dodat ani sám investor.

„Je až neuvěřitelné, jak dokáží někteří státní úředníci v Mikulově vyhovět Ředitelství silnic a dálnic ČR, když raději poruší zákon a územní řízení popáté přeruší, než aby jeho žádost prostě striktně zamítli,“ kroutí hlavou Miroslav Patrik z Dětí Země.

Ze stavebního zákona vyplývá, že nelze umisťovat stavby nadmístního významu, pokud nejsou schváleny v příslušném „nadmístním“ územím plánu, kterým je území kraje. Jinak by celý systém postrádal logiku.

„Je smutné, že ani dvacet let po sametové revoluci se u nás nerozhoduje podle zákona, ale spíše podle politicko-stranických a mocenských zájmů jako za socialismu a dokonce bez ohledu na to, že silnice R 52 je dopravně zbytečná a stát tak přijde nejméně o deset miliard korun, které chybějí jinde,“ zdůraznil šéf Dětí Země.

Miroslav Patrik ani příliš nevěří, že by krajský úřad v Brně nalezl odvahu pustit se do křížku s krajskými politiky. Celý případ tak zřejmě skončí u brněnského Krajského soudu.

Další informace:

Ecn.cz Přerušení územního řízení pro silnici R 52 je nezákonné

    Diskuse (0 příspěvků)