Romští prvňáci chodí často zbytečně do zvláštních škol

Dušan Radovanovič

Podle Amnesty International končí ve zvláštních školách až osmdesát procent romských dětí. Mnohé z nich jen kvůli předsudkům. Na problém opakovaně poukazuje i Evropská unie.

Mezinárodní organizace lidských práv Amnesty International soudí, že by se v České republice měly více začleňovat děti z problémových rodin do běžných škol.

Až osmdesát procent žáků zvláštních škol potom tvoří Romové, kteří se do ústavů určených pro děti s lehkým mozkovým postižením dostanou třeba jen proto, že nemají z rodiny dostatečné sociální návyky. Podle odhadů by přitom běžnou školní docházku zvládlo až deset tisíc romských dětí.

„Tuto praxi je tedy nutné alespoň pro příští školní rok zmrazit, aby bylo možné ji dostatečně zrevidovat," zdůvodnili zástupci Amnesty International, proč vyzývají Českou republiku k tomu, aby letos neposílala do zvláštních škol žádné prvňáčky.

Základní školy si často ulehčují situaci a potenciálně problémové děti posílají do praktických škol. Vědomosti dětí z těchto škol jsou pak přibližně o dva roky pozadu za vědomostmi dětí ze škol obecných. Ve školních poradnách, které vystavují doporučení pro umístění dítěte do praktické školy, by se proto podle zástupců Amnesty měli víc zaměřit na sociální, kulturní a jazyková specifika Romů.

„Společnost má předsudky a i pedagogové předjímají, že romské děti budou méně úspěšné," sdělil serveru ihned.cz Jan Stejskal z koalice Společně do školy. Průzkumy ministerstva školství vypovídají o tom, že praktické školy navštěvují dvě neromské děti ze sta, zatímco u romských dětí je to téměř každé třetí dítě.

Evropský soud pro lidská práva uložil České republice zavést opatření proti diskriminaci romských žáků na školách už před dvěma lety. Podle náměstkyně ministryně školství Kláry Laurenčíkové se ministerstvo snaží situaci zlepšit. Připravilo prý například novely vyhlášek o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a o školských poradnách.

Začleňování znevýhodněných skupin do společnosti označil za jednu z priorit i kabinet premiéra Jana Fischera. „Odvrácená strana té mince je boj proti extremismu, což je naše další priorita, a souvislost s integrací to samozřejmě má," sdělil premiér Fischer.

Další informace:

Ihned.cz Amnesty: Jak pomoct integraci Romů? Nepřijímejte letos prvňáčky do zvláštních škol

Ihned.cz Až deset tisíc malých Romů je ve zvláštních školách neoprávněně

    Diskuse (0 příspěvků)