Bludy vlády ve světle čísel I - Vývoj sociálních příjmů

Jiří Šteg

Vládní funkcionáři zásobují veřejnost plejádou polopravd, účelových tvrzení a mýtů. Ať už z nekompetence, arogance nebo politické účelovosti předpokládají, že občané je budou přijímat tak, jak jsou jim předkládány. Podívejme se na některé z nich očima „tvrdých dat“.

Před dvěma týdny napsal premiér Nečas v deníku Právo, že sociální příjmy českých rodin vzrostly od roku 2006 o 30%. Jedná se o bohapustou manipulativní lež.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Sociální příjmy, tak jako každý ukazatel popisující širokou skupinu dat, lze sledovat a interpretovat různými způsoby. Nejjednodušší, nejznámější, ale také nejméně přesný způsob je průměr. Již Felix Holzman však objevil kouzlo průměru: jsou-li dva lidé na jedno grilované kuře, pak sní-li ho celé jeden z nich, přesto v průměru snědl každý z nich půlku. Proto se pro podrobnější popis zkoumané vzorky dělí jiným způsobem na stejné části např. kvartily (na čtvrtiny), decily (desetiny), percentily (na setiny). Například decily dělí vzorek na deset stejných částí. V rámci těchto decilů se pak provádějí běžné statistické operace, hodnocení a interpretace. Jejich vzájemné srovnávání pak dává mnohem přesnější obraz o vzorku jako celku a především pak o jeho vnitřní struktuře.

Podívejme se na vývoj sociálních příjmů v ČR na domácnost na základě dat Českého statistického úřadu.

Z uvedených údajů vyplývá následující:

- Korunová hodnota průměrných sociálních příjmů na domácnost v ČR v roce 2009 byla 39 190 Kč. Během sledovaného období byl index životních nákladů 1,129. Reálná hodnota těchto 39 190 Kč je tedy 39 190 děleno 1,129, což činí 34 712 Kč.

- Srovnáním této indexované hodnoty 34 712 Kč s výchozí hodnotou roku 2006 tj. 31 482 zjistíme, že došlo k PRŮMĚRNÉMU REÁLNÉMU RŮSTU SOCIÁLNÍCH PŘÍJMŮ RODIN o 10%. Premiér tedy lhal.

- Felix Holzman nám osvětlil, jak ošidný může být průměr, je proto žádoucí se podívat na rozvrstvení pohybu v jednotlivých decilech, tj. stejně četných částech zkoumaného vzorku. Zjistíme, že V PRVNÍM DECILU DOŠLO K REÁLNÉMU POKLESU SOCIÁLNÍCH DÁVEK O 7%. Jinými slovy — u skupiny občanů s desetinou nejnižších příjmů byly sociální dávky reálně sníženy.

- Nejvyšší růst vykazuje třetí decil, nominálně o 38%, reálně o 22%. Toto číslo je stále ještě pouhých 73 % oněch premiérových procent třiceti.

A tak by bylo možné pokračovat po jednotlivých decilech. Poučení z tohoto krátkého článku je jednoznačné: Premiér buď vědomě lže, nebo je nekompetentní.

    Diskuse
    SH
    June 10, 2011 v 10.8
    Obrovsky cenný příspěvek.
    Pokud by se povedlo tento konkrétní příklad jako fakt dostat třeba do TV, jistě by jej Nova využila, pak jde asi o nejúčinnější způsob demaskování současných lumpenvládců. Osobně jej pošlu Nečasovi, a klubu ODS ve sněmovně, ať si udělají pořádek v týmu proradných poradců