Ústecký kraj neodmítne Prunéřov. Otočil kvůli dotaci?

Dušan Radovanovič

Hejtmanka Jana Vaňhová zvrátila textovou zprávou již přijaté usnesení Rady Ústeckého kraje týž den, kdy bylo přijato. Rada se sešla znovu a najednou proti nebyla. O změnu v názoru na dostavbu Prunéřova se možná zasloužila i dotace od ČEZ.

Ve sporu o odstavení uhelné elektrárny v Prunéřově se množí otazníky. 2. prosince rozhodovali radní Ústeckého kraje o svém postoji k budoucnosti tepelné elektrárny. Na zasedání se vyjádřili proti modernizaci, což zdůvodnili tím, že stále chybí státní energetická koncepce, není jasné, zda dojde k prolomení těžebních limitů a zda bude rekonstruována nedaleká elektrárna Počerady.„Rada Ústeckého kraje za současné situace, kdy probíhají jednání mezi ČEZ a Czech Coal o prodeji uhelné elektrárny Počerady s předpokladem její rekonstrukce pro dlouhodobé užívání elektrárny, nesouhlasí s vydáním souhlasného stanoviska,“ píše se v zápise z jednání rady.Toto rozhodnutí ve svém důsledku zvýšilo pravděpodobnost okamžitého zavření elektrárny, kterou vlastní energetický kolos ČEZ. Ještě téhož večera však poslala hejtmanka Jana Vaňhová (ČSSD) svým kolegům SMS s výzvou k novému setkání a s důrazným doporučením, aby problém Prunéřova ještě zvážili. Druhý den ráno už bylo všechno jinak. Rada během necelé hodiny svůj postoj změnila. K modernizaci elektrárny, která patří mezi největší znečišťovatele ovzduší v Evropě, se rozhodla nezaujímat žádné stanovisko a rozhodnutí nechala na ministerstvu. „Je to tak, jak to je. Znovu jsme si o tom povídali a došlo nám, že jsme se unáhlili," vysvětlil Hospodářským novinám názorový veletoč sociálně demokratický radní Petr Benda. Jakýkoli nátlak ze strany ČEZ Benda popřel.Hospodářské noviny však upozornily na zvláštní náhodu. Téhož dne, kdy ústecká rada schvalovala Prunéřov, požádala také Nadaci ČEZ o 25 milionů na opravu střední školy v Roudnici nad Labem. Pokud nyní elektrárnu povolí i ministr životního prostředí Jan Dusík, bude fungovat další řadu let, aniž by zajistila nejefektivnější modernizaci, kterou požadují ekologové.Prunéřov je přitom množstvím vypouštěných emisí natolik škodlivý, že jeho uzavření již u české vlády požadovali i zástupci Mikronésie. Ostrovní stát je totiž ohrožován klimatickými změnami, které způsobuje také vypouštění skleníkových plynů do ovzduší.Proti jedné co do množství vypouštěných emisí z nejškodlivějších elektráren v Evropě se dlouhodobě bouří i ekologické organizace. Některé požadují její úplné uzavření, jiné alespoň použití nejmodernější technologie, která by omezila emise skleníkových plynů na možné minimum. To však ČEZ odmítá. „Prunéřovský elektrárenský komplex přitom ročně vychrlí do atmosféry víc CO2, než všechna česká osobní auta dohromady,“ upozorňuje na škodlivost prunéřovské elektrárny vedoucí energetické kampaně Greenpeace Jan Rovenský. Proti elektrárně již podepsalo petici na tři tisíce místních obyvatel.Další informace:Hn.ihned.cz Rada kraje byla proti stavbě. Za den otočila

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×
    Diskuse