Český kandidát na komisaře přestál grilování v europarlamentu

Jan Miessler

Od našeho zvláštního zpravodaje: Štefan Füle proplul výslechem europoslanců bez zaváhání a kontroverzí, nepotěšil pouze antikomunisty a příznivce tvrdé politiky vůči Izraeli i dalším zemím porušujícím lidská práva.

Štefan Füle úspěšně proplul slyšením před poslanci Evropského parlamentu. Ve svých odpovědích zdůraznil jako svou prioritu zejména další rozšiřování EU na východ a jih, které by mělo být náplní jeho úřadu.

V ostatních otázkách jeho ústy hovořil hlas standardního bruselského konsenzu, případně atlantického konsenzu, a to zejména ve vztahu k Rusku, Izraeli a zemím, se kterými Evropská unie sice spolupracuje, ale které porušují lidská práva. Téměř všem všechno slíbil, téměř nikdy si nezadal, téměř ničím ale také nezaujal, kromě neponíženého přístupu ke své vlastní minulosti.

„Silně věřím v další sjednocování," uvedl český kandidát již ve své úvodní řeči a v tomto poněkud nekonkrétním duchu se také neslo celé odpoledne. Na otázky, jak chce znovu zažehnout vyhasínající ohýnek evropského rozšiřování a jak chce řešit klesající podporu obyvatel členských zemí co se týče rozšiřování, neposkytl žádnou konkrétní odpověď. Přislíbil standardní, více byrokratický než politický přístup.

Většina otázek europoslanců nebyla k českému kandidátovi příliš vlídná, ale vzhledem k organizaci slyšení s omezeným časem na otázky i odpovědi se Füle prakticky nedostal pod tlak. Narážky na svá studia v Moskvě a komunistickou minulost nechal obratně bez povšimnutí.

Na přímou výzvu, aby se za svou komunistickou minulost omluvil, ale český kandidát odpověděl bez poníženosti: „Všichni mají svou osobní historii. Ta moje je součástí doby a místa, kde jsem vyrůstal," uvedl Štefan Füle s tím, že se své minulosti nezříká. „Nabídl jsem své zkušenosti Československu a pak České republice, což je

jasné z průběhu mé dvacetileté kariéry. Nyní nabízím svoji kapacitu komisi, pokud ji přijímáte," dodal a sklidil potlesk.

Naopak na otázku české europoslankyně Zuzany Roithové se neopomněl pochlubit svou bezpečnostní prověrkou na úrovni přísně tajné, „kterou má v České republice jen málo lidí."

Nápadná byla Füleho vyhýbavost v otázkách týkajících se porušování lidských práv, a to ze strany Izraele, ale také zemí severní Afriky, Turecka či Běloruska. Podle Füleho je třeba s těmito zeměmi jednat, nezavírat jim dveře, ale naopak je prostřednictvím spolupráce a jednání motivovat k většímu respektování evropských hodnot.

Současnou spolupráci s Izraelem nechce kvůli jeho politice vůči Palestině zmrazovat, naopak ji hodlá systematicky rozvíjet. Füle se ale naopak vyslovil pro tvrdou politiku vůči Rusku. Na dotaz týkající se Gruzie český kandidát uvedl, že jeho přístup bude principiální: „Musíme klást důraz na územní celistvost Gruzie," uvedl Füle. „Klíčem je naše jednota, neměli bychom přistupovat na kompromisy na úkor našich hodnot," dodal na adresu Ruska.

Na ostatní otázky Füle odpovídal stadardně a nedal se vyvést z míry ani obviněním německé europoslankyně, podle které se o Fülem říká, že jeho úkolem je zúročit zkušenosti z dělení Československa při dělení Bosny a Hercegoviny, jejíž státní aparát přestává fungovat. „Já jsem tuto zvěst neslyšel a mohu ji kategoricky popřít. Vůbec to tak není," reagoval Füle.

Odpovědi na otázky ohledně globálního oteplování, Světové banky a MMF vzhledem k lidským právům Füle nechal rozpustit v roztoku eurofrází. I po grilování evropských europoslanců tak zůstal jeho teflonový povrch apolitického byrokrata bez jediného škrábnutí. Co se skrývá pod ním, reálně ukáže až příštích pět let.

Socialisté si pochvalují Füleho představení, má podporu i Roithové

Podporu Fülemu prakticky okamžitě po ukončení slyšení vyjádřila frakce evropských socialistů. „Štefan Füle je dobře informovaný o tématech a prioritách. Naplnil naše očekávání. Doporučujeme proto naší skupině na jeho nominaci reagovat kladně," uvedli místopředsedové Socialistů v Evropském parlamentu Adrian Severin a Hannes Swoboda.

Socialisté vyzvedli zejména Füleho důraz na rozšiřování Evropské unie. „Rozšiřovací proces musí pokračovat hladce tak, aby posiloval stabilitu, prosperitu, demokracii a mír v Evropě," uvedli Severin se Swobodou.

Také česká europoslankyně Zuzana Roithová, působící v parlamentní frakci Evropské strany lidové, si výkon Štefana Füleho pochvaluje. „Jsem s jeho výkonem spokojena. Projevil se jako profesionál velmi dobře připravený pro funkci komisaře pro rozšíření a východní partnerství. Myslím, že bude silnějším hráčem v zahraniční politice EU než baronka Ashtonová," nešetřila chválou Roithová.

    Diskuse