Senát odmítl vládní koncepci reforem

ČTK, Dušan Radovanovič

Národní program reforem předložený vládou odmítli senátoři opozičních stran. Horní komora zároveň přijala nesouhlasné stanovisko, které předá Evropské komisi. Senátoři za ODS na protest opustili sál.

Senát ve středu hlasy opozice odmítl Národní program reforem, který vláda připravila v souvislosti se Strategií Evropa 2020. Senátoři především kritizovali fakt, že vláda nehledala konsenzus s opozicí ani s odbory. Předseda horní komory proto prosadil přijetí nesouhlasného stanoviska, které horní komora předá Evropské komisi.

Podle tohoto usnesení se vláda k evropské strategii hlásí pouze verbálně, její reformní zákony ale k naplnění strategie nepovedou. „Vláda jen hodlá pokračovat v reformách nastartovaných již zkrachovalou Topolánkovou koaliční vládou. Ta nejenže nepomohla ke stabilizaci veřejných rozpočtů, ale naopak stav veřejných financí zrychleným zadlužováním neúnosně zhoršila. Zároveň tyto ,reformy' výrazně přispěly ke zhoršení hospodářské výkonnosti české ekonomiky," uvádí se ve stanovisku.

Senátoři vládě vytýkají mimo jiné nepřistoupení k Paktu euro plus. „Nepřistoupení k paktu považujeme za chybu, která staví ČR v rámci EU do nevýhodné pozice,“ uvedli senátoři.

Za scestnou označili kritici také politiku dalšího snižování nákladů práce. Náklady jsou přitom podle nich dávno nižší, než by odpovídalo produktivitě práce. „Absolutní snižování nákladů práce nelze akceptovat, neboť tato země nemůže mzdovými náklady nikdy na globálním trhu soutěžit se zeměmi typu Vietnam či Bangladéš.“ Za vzorový příklad státu, jenž dokázal srovnat růst mezd produktivitu práce, označili senátoři Německo, to by podle nich mělo být pro ČR vzorem.

Senátoři z ODS na protest proti přijetí usnesení protestovali tím, že opustili sál. Předseda senátorů ODS Richard Svoboda označil Štěchovo usnesení za opoziční politickou deklaraci.

Vládní osmdesátistránkový materiál počítá s tím, že nejzávažnější a nejrazantnější reformy jsou plánovány do roku 2015. Dokument se zabývá celkem sedmi okruhy reformních kroků. Třeba hned prvním je konsolidace veřejných financí, ve kterém je zmíněna vládou připravovaná důchodová reforma, reforma daní a daňové soustavy, reforma systému zdravotnictví a veřejného zdravotního pojištění, reforma fiskálního rámce a efektivní veřejná správa a boj proti korupci.