Politický reportér či politická reportérka

Deník Referendum vypisuje výběrové řízení na tuto pozici

Politický reportér je klíčovým redaktorem rubriky Domov v DR. V dané pozici bude psát o konkrétních tématech, v nichž se svádí střety o podobu a charakter české společnosti. Jedná se o práci, která bude buďto svěřena jednomu člověku v plném úvazku, anebo rozdělena mezi dva pracovníky s dílčími úvazky. Politický reportér DR podléhá přímo šéfredaktorovi DR. Nástup optimálně od 1. října 2022. Odměna odpovídající úvazku a zkušenostem.

Náplň práce

 • Obsahem práce z podstatné části bude sledovat témata navazující na zjištění reportážního oddělení DR: zásadními tématy jsou oligarchizace, ekologická a sociální politika, kvalita demokracie, občanská participace, vývoj parlamentní politiky.
 • Komunikace s organizacemi, které témata sledují, vypracování informačního a komunikačního pole, z nějž se bude čerpat, práce na strategii, jazyce, volbě témat, prioritách.
 • Psaní zhruba tří textů týdně: zpráv, rozhovorů, analýz, reportáží.

Požadujeme

 • Obeznámenost s DR a jeho novinářským profilem.
 • Schopnost slušně psát, základní znalost redigování textů
 • Dobrou znalost angličtiny
 • Komunikativnost
 • Spolehlivost, schopnost pracovat samostatně, odolnost vůči stresu

Výhodami uchazečů mohou být

 • Dřívější psaní pro Deník Referendum
 • Orientace v mediálním a politickém prostředí, znalost fungování veřejné správy
 • Vlastní publikované texty, odpovídající obsahovým a formálním nárokům Deníku Referendum

Nabízíme

 • Odměnu odpovídající zkušenostem a schopnostem uchazeče.
 • Tvůrčí, idealistické a přátelské prostředí.
 • Podíl na rozvoji ambiciózního mediálního projektu.

Přihlášky musí obsahovat

 • Životopis
 • Motivační dopis — proč s námi chcete pracovat.
 • Dva až tři vlastní novinářské texty
 • Dvě až tři jména a kontakty dřívějších spolupracovníků, kteří mohou poskytnout reference
 • Přihlášky posílejte do 11. září 2022 na adresu kancelar@denikreferendum.cz. Do předmětu uveďte "POLITICKÝ REPORTÉR".