Redaktor či redaktorka klimatické rubriky DR

Deník Referendum vypisuje výběrové řízení na tuto pozici

Klimatický redaktor či redaktorka Deníku Referendum píše o všech aspektech klimatické krize, zejména ve třech oblastech: 1. projevy klimatické krize u nás i ve světě, 2. politické snahy o její překonání v ČR, v EU, ve světě, 3. aktivity hnutí za záchranu klimatu. Jedná se o práci, která bude buďto svěřena jednomu člověku v plném úvazku, anebo rozdělena mezi dva pracovníky s dílčími úvazky. Nástup od října 2022. Nástupní mzda dle předchozích pracovních zkušeností a sjednaného úvazku. Ten může být v rozmezí 0,5 až 1.

Náplň práce

 • Psaní zhruba tří textů týdně pokrývajících kompletně téma, žánrově vesměs zpráv, ale příležitostně i jiných forem.
 • Komunikace s organizacemi, které témata sledují v České republice a s partnery v zahraničí. Slušná znalost angličtiny je nutnou podmínkou.
 • Novinářská konfrontace odpovědných autorit ve státní zprávě i v korporacích.
 • Preferovaným místem práce je Brno. Uchazeči z Prahy i jiných míst ale nebudou z výběrového řízení a priori vyloučeni.

Požadujeme

 • Dobrou znalost dosavadní práce rubriky, pochopení její koncepce a jedinečnosti, identifikaci s jejím profilem.
 • Zkušenosti s psaním textů
 • Základní orientaci v tématu změny klimatu
 • Dobrou znalost angličtiny
 • Komunikativnost
 • Spolehlivost, schopnost pracovat samostatně

Výhodami uchazečů mohou být

 • Dřívější psaní pro Deník Referendum
 • Orientace v mediálním prostředí
 • Vlastní publikované texty, odpovídající obsahovým a formálním nárokům Deníku Referendum

Nabízíme

 • Odměnu odpovídající zkušenostem a schopnostem uchazeče, možnostem redakce a standardům v občanském sektoru.
 • Tvůrčí, idealistické a přátelské prostředí
 • Podíl na rozvoji ambiciózního mediálního projektu
 • Možnost podílet se na mezinárodních projektech

Přihlášky musí obsahovat:

 • Životopis
 • Motivační dopis — proč s námi chcete pracovat.
 • Dva až tři vlastní novinářské texty
 • Dvě až tři jména a kontakty dřívějších spolupracovníků, kteří mohou poskytnout reference
 • Přihlášky posílejte do 11. září 2022 na adresu kancelar@denikreferendum.cz. Do předmětu uveďte "KLIMAREDAKTOR".