Covid-19
Hospitalizace:
6 125
(+92)
Úmrtí celkem:
32 643
Denní úmrtí:
102
průměr za 5 dni
Pozitivní testy:
18 819
průměr za 7 dni
Počet očkovaných:
6 592 012
(+17 351)
Proočkovanost:
62%
+

Redakce

Redakce Deníku Referendum pracuje od
1. července 2021 v tomto složení.

Šéfredaktor: Jakub Patočka
Zástupci šéfredaktora: Gaby Khazalová, Jan Gruber
Asistující editoři: Michal Hořejší, Magdaléna Křížová
Redakce Domov: Jan Gruber, Jan Kašpárek
Redakce Reportáže: Zuzana Vlasatá, Petra Dvořáková, Gaby Khazalová, Daniel Kotecký, Fatima Rahimi, Lucie Čejková
Redakce Názory:Jan Kuliš
Redakce Svět: Petr Jedlička
Redaktor Změny klimatu: Adam Rektor-Polánek
Studentská stáž: o možnosti absolvovat studentskou stáž se informujte na adrese redakce
Vývoj webu: Vladimír Čičmanec
Grafický návrh a typografie: Martin T. Pecina
Správa sociálních sítí: Petr Bittner
Marketing: Martin Máša
Ředitelka: Veronika Staňková

Kontakt: redakce@denikreferendum.cz
Kontakt pro nabídku komentářů: nazory@denikreferendum.cz
Příjem tiskových zpráv: domov@denikreferendum.cz
Kontakty na členy redakce jsou ve formátu analogickém k jnovak@denikreferendum.cz; tedy IniciálaPříjmení@denikreferendum.cz, s výjimkou Adama Rektora-Polánka, jehož mailová adresa je aprektor@denikreferendum.cz.